Novice

URSJV objavila dopolnjeno uredbo

Datum: 3. 4. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Javna obravnava osnutka nove Uredbe o območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta (UV3).

URSJV objavila dopolnjeno uredbo

Na Upravi RS za jedrsko varnost (URSJV) so pripravili dopolnjeno Uredbo o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih. Nova Uredba, ki gre v javno razpravo, je usklajena z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) ter Gradbenim zakonom in njegovimi podzakonskimi akti. Glavne rešitve iz obstoječe Uredbe ostajajo v veljavi in se dopolnjujejo s spremembami, ki so posledica novega Gradbenega zakona in predvsem Uredbe o razvrščanju objektov, ki na novo razvršča objekte in katero razvrstitev so uporabili v tej Uredbi. Ob tem so vnesli tudi manjše popravke na osnovi dosedanje uporabe stare Uredbe, predvsem glede parcelnih številk in izvedenih parcelacij na območju omejene rabe prostora zaradi Nuklearne elektrarne Krško. Osnutek nove Uredbe najdete na njihovi spletni strani ter na spletni strani e-demokracija. Uprava naproša, da svoje predloge in pripombe v zvezi s predlagano uredbo posredujte na naš elektronski naslov gp.ursjv(at)gov.si ali na naslov igor.osojnik (at)gov.si, najkasneje do 30. 4. 2019, ko se bo javna razprava zaključila. URSJV bo vse prejete predloge in pripombe obravnavala ter se do njih opredelila.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)