Novice

Savske elektrarne Ljubljana o možnostih za izgradnjo MHE

Datum: 9. 4. 2019 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: SEL

Kako v družbi Savske elektrarne Ljubljana (SEL) v tem času ocenjujejo možnosti in načrte za izgradnjo malih hidroelektrarn?

Savske elektrarne Ljubljana o možnostih za izgradnjo MHE

Kot pojasnjujejo v družbi SEL, bo izgradnja malih hidroelektrarn (MHE) glede na program ukrepov iz Načrta upravljanja voda postala zahtevnejša. Z vidika doseganja dobrega stanja voda bo sistem za podelitev podpor za proizvodnje električne energije v malih hidroelektrarnah prilagojen.

Tako bodo podpore namenjene le tistim malim hidroelektrarnam, ki bodo pri proizvodnji električne energije izvajale vse ukrepe za doseganje ciljev upravljanja vod (npr. zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka, omogočanje migracije vodnih organizmov, omogočanje premeščanja sedimentov, itd.). Število možnih novih lokacij je zaradi tega sorazmerno omejeno, saj je vse te pogoje težko izpolniti. Pogoji pomenijo tudi bistven vpliv na ekonomske izračune tovrstnih investicij. Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da so najboljše lokacije z večjim hidroenergetskim potencialom že izkoriščene. 

Trend - nadgradnja obstoječih energetskih lokacij

Glede na izkušnje je še največ možnosti za izgradnjo na lokacijah, kjer so že tovrstni objekti in se jih posodablja, na lokacijah opuščenih objektov (mlini, žage) ter na objektih vodne infrastrukture, ki bi tehnično omogočali izgradnjo MHE (pragovi, jezovi). Trend je nadgradnja obstoječih energetskih lokacij s povečanjem proizvodnih kapacitet in z optimizacijo izrabe energetskega potenciala. Obstajajo možnosti za digitalizacijo tega tehničnega področja. Možne so rešitve povečanja fleksibilnosti MHE za nastopanje na energetskih trgih z uvedbo virtualnih elektrarn (npr. z zmožnostjo regulacije moči navzdol).

V SEL so v zvezi s tem kot aktualni primer omenili, da letos izvajajo investicijo MHE Borovlje z zapornico na obstoječi prodni pregradi. Izgradnja nove MHE obsega tudi vgradnjo zapornice v telo prodne pregrade. Zapornica bo služila izpustu vode, akumulirane za prodno pregrado, za zagotovitev enostavnejšega in hitrejšega rednega odstranjevanja proda iz prodnega zadrževalnika. Nova MHE Borovlje bo moči 395 kW in bo letno proizvedla okrog 1.800 MWh električne energije. Izgradnja je stekla po precejšnjih zapletih pri različnih upravnih postopkih (vodno dovoljenje, gradbeno dovoljenje).

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)