Novice

Zaključeno predhodno posvetovanje glede NEPN

Datum: 10. 4. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Spletna aplikacija bo za vnos odgovorov odprta še danes.

Zaključeno predhodno posvetovanje glede NEPN

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo Osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letošnjem letu v skladu z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. Skladno z njo morajo vse države članice do konca tega leta namreč pripraviti in Evropski komisiji posredovati NEPN, ki bo začrtal smernice do leta 2030 s pogledom do leta 2040 in tudi določiti cilje, politike in ukrepe na petih ključnih področjih – razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Ker na ministrstvu želijo pripraviti čim bolj kakovosten dokument, ki bo imel široko družbeno podporo, za letos načrtujejo vrsto dejavnosti, v okviru katerih bodo osvežili in pripravili potrebne strokovne podlage s strani konzorcija institucij pod vodstvom Instituta Jožef Štefan. Mednje sodi tudi javno posvetovanje, ki je potekalo od 4. marca do 8. aprila.

MzI je k posvetovanju povabilo vse zainteresirane deležnike: lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k predhodnemu javnemu posvetovanju glede osnutka NEPN s pripravo prispevkov na ciljna vprašanja. Predhodnem posvetovanju in dialogu glede osnutka NEPN ter komunikacijskim delavnicam v okviru ciljnega posvetovanja in dialoga glede izpostavljenih vsebin NEPN, bo sedaj sledilo še zaključno posvetovanje in dialog glede NEPN.

V nadaljevanju postopka priprave osnutka dokumenta bo potekalo posvetovanje z Evropsko komisijo, v katerem bo slednja državam članicam podala priporočila glede NEPN v luči doseganja ciljev na ravni EU. Sledili bodo celovita presoja vplivov na okolje ter regionalna posvetovanja s sosednjimi državami. Na koncu bodo opravili še politično razpravo in sprejeli odločitev glede ciljev do leta 2030 (s pogledom do leta 2040).

MzI bo vse prejete prispevke, ki bodo skupaj z osveženimi strokovnimi podlagami in komunikacijskimi delavnicami predstavljali izhodišče za prvo posodobitev osnutka NEPN, objavilo na spletni strani NEPN.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 3,33)