Novice

Projekt BioEnergyTrain uspešno zaključen

Datum: 10. 4. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Po štirih letih razvijanja novih in inovativnih izobraževalnih gradiv se izvajata dva nova študijska programa.

Projekt BioEnergyTrain uspešno zaključen

Včeraj je v Bruslju potekala zaključna konferenca projekta BioEnergyTrain, na kateri so predstavili dosežke projekta, ki naslavlja predvsem razvoj programov po zaključku projekta in načine za izboljšanje BET izkušenj.

Projekt BioEnergyTrain povezuje 15 partnerjev iz šestih evropskih držav z namenom združevanja visokošolskih ustanov, raziskovalnih centrov, strokovnih združenj in predstavnikov industrije na področju OVE ter njihovim vključevanjem v energetske sisteme stavb, naselij in regij. Cilj projekta, v katerem na slovenski strani sodelujeta tudi družba ELES in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je bil ustvariti in vpeljati nove študijske programe s poudarkom na OVE ter zagotavljanju visoko usposobljene in inovativne delovne sile na tem področju.

Strategija projekta BioEnergyTrain je zagotoviti visoko izobraženo in inovativno delovno silo preko celotne vrednostne verige OVE in biorafinerij, skladno s priporočili in usmeritvami Evropskega strateškega tehnološkega načrta. Omenjeni načrt se osredotoča na pospeševanje razvoja in uvajanje nizkoogljičnih tehnologij in je usmerjen v izboljšave novih tehnologij in zmanjševanje stroškov z usklajevanjem nacionalnih raziskovalnih prizadevanj in s financiranjem projektov. S podporo prehodu najbolj vplivnih tehnologij v nizkoogljično družbo promovira raziskovalne in inovativne napore v Evropi in sodelovanje med državami članicami, podjetji, raziskovalnimi institucijami in EU. Hkrati je del novega evropskega pristopa k raziskavam in inovacijam, katerega cilj je pospešiti preoblikovanje evropskega energetskega sistema in uvajanje obetavnih novih tehnologij za ničelno emisijo na trg.

Po štirih letih razvijanja novih in inovativnih izobraževalnih gradiv na področju inženiringa biorafinerij in menedžmenta vrednostnih verig bioloških virov energije, se na Tehniški univerzi v Gradcu in Univerzi Twente na Nizozemskem izvajata dva nova študijska programa. Programa se osredotočata na oskrbovalno verigo tehnologij s področja OVE v posameznih regionalnih kontekstih in razvijata napredne sisteme biorafinerij v sklopu bioekonomije.

Družba ELES, ki je v projektu vodila regionalno ozaveščanje ciljnih skupin, tako zaključuje prvi uspešno prijavljen projekt na razpis programa Obzorje 2020 in je času izvajanja projekta uspešno črpala vsa dodeljena nepovratna sredstva. Vrednost projekta BioEnergyTrain je sicer znašala nekaj manj kot 3,7 milijona evrov, od tega je družba ELES prejela 110.625 evrov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4)