Novice

Vlada sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada za letos

Datum: 11. 4. 2019 Besedilo: Brane Janjič

Za ugodno kreditiranje naložb na področju varnosti okolja in spodbujanje naložb v učinkovitejšo rabo energije in obnovljive vire na voljo več deset milijonov evrov.

Vlada sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada za letos

Eko sklad bo letos za ugodno kreditiranja naložb na področju varstva okolja zagotovil predvidoma do 50 milijonov evrov. Kreditiranje bo usmerjeno v financiranje naložb občanov, občin in drugih pravih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov na vseh področjih varstva okolja. S svojo dejavnostjo Eko sklad nudi finančno podporo uresničevanju ciljev nacionalnega programa varstva okolja in iz njega izhajajočih operativnih programov ter akcijskih načrtov, sprejetih za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije. Še posebej ugodni krediti so predvideni pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in zasebnikom ter občinam za naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Poleg tega bo Eko sklad v letu 2019 nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud v skladu z veljavnim Energetskim zakonom (EZ-1) v skupnem predvidenem znesku 36,5 milijona evrov. Vlada je med drugim tudi določila, da je delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2019 v višini dobra dva milijona evrov prihodek Eko sklada in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti iz 314. člena Energetskega zakona. 
Poleg tega bo Eko sklad izvajal tudi Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.  Na novo zagotovljenih in razpisanih bo predvidoma do 47,5 milijona evrov. 
Vlada je sicer v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrstila tudi nov projekt LIFE Poskrbimo za podnebje. Namen tega projekta je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi hitrejše in učinkovitejše izvajanje ukrepov, določenih v Operativnem programu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na 2030. Izvedba tega projekta bo prav tako omogočila posredno spremljanje izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Slovenije, in sicer v okviru svetovnih podnebnih prizadevanj v skladu s Pariškim sporazumom, ki ga je Republika Slovenija ratificirala novembra 2016. 
Vrednost tega projekta je ocenjena na 27,3 milijona evrov, pri čemer bo Ministrstvo za okolje in prostor, kot vodilni partner projekta, prispevalo 18,4 milijona evrov, iz evropskega proračuna oziroma iz programa LIFE naj bi pokrili 25,7 odstotka vrednosti upravičenih stroškov projekta ali konkretneje do nekaj manj kot sedem milijonov evrov, še 1,8 milijona evrov pa naj bi prispevalo štirinajst sodelujočih partnerjev pri projektu. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)