Novice

Izmenjava jedrskih informacij

Datum: 15. 4. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

URSJV je gostila sestanek upravnih organov Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije.

Izmenjava jedrskih informacij

Uprava RS za jedrsko varnost je 3. in 4. aprila na Ptuju organizirala redni letni sestanek med upravnimi organi Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije v okviru sklenjenih bilateralnih sporazumov s področja jedrske varnosti - t. i. kvadrilateralni sestanek. Omenjeni sestanki potekajo enkrat letno, njihov glavni cilj pa je medsebojno obveščanje o pomembnih novostih in dogodkih iz področja jedrske varnosti v omenjenih državah.

Udeleženci so najprej izmenjali informacije glede organizacijskih zadev, novosti na področju zakonodaje in posebnosti glede upravnih in inšpekcijskih zadev, nato pa še mnenja in izkušnje glede mednarodnih zadev, ki se nanašajo na sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo, Agencijo za jedrsko energijo pri OECD in tudi zadeve s področja EU, kjer usklajevanje jedrskih zadev poteka znotraj odbora za atomska vprašanja (ATO). Države so poročale o tehničnih izzivih pri obratovanju jedrskih objektov, s katerimi so se soočale v obdobju od zadnjega srečanja. Na Slovaškem poteka razgradnja dveh enot JE Bohunice, postopke za načrtovano dokončanje tretje in četrte enote v JE Mochovce ovirajo najdbe pomanjkljivosti, predvsem na sekundarnem (konvencionalnem) delu elektrarne. Prav tako je upočasnjen tudi madžarski projekt gradnje nove JE Paks II., Češka pa spet odpira vprašanje gradnje novih jedrskih elektrarn, ker potrebuje energijo, in namerava v kratkem objaviti razpis za potencialne ponudnike. Slovenija je ostale udeležence med drugim seznanila z napredovanjem pri izvajanju programa nadgradnje varnosti v JE Krško, s spremembo projekta za novo suho skladišče izrabljenega goriva in izvajanjem akcijskega načrta za pripravljenost na izredne dogodke.

Vsi štirje upravni organi sodelujejo tudi pri dveh projektih nudenja pomoči iranskemu upravnemu organu v okviru evropskega instrumenta INSC za sodelovanje na področju jedrske varnosti (Instrument for Nuclear Safety Cooperation), zato se je sestanka udeležila tudi predstavnica podjetja ENCO iz Dunaja, ki je vodilni konzorcijski partner pri obeh projektih. Prvi projekt teče od leta 2017. Aktivnosti v posameznih sklopih večinoma potekajo po načrtu, določene naloge pa so bile preložene z namenom, da se izvedejo skupaj z vsebinsko podobnimi nalogami iz drugega projekta. Le-ta je obsežnejši in se je pričel izvajati v drugi polovici leta 2018.              

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)