Novice

Obstaja možnost, da zastavljenega deleža OVE do 2020 ne bomo dosegli

Datum: 19. 4. 2019 Besedilo: Brane Janjič

Takšna ugotovitev izhaja iz informacije o dosedanjem doseganju deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije.

Obstaja možnost, da zastavljenega deleža OVE do 2020 ne bomo dosegli

Vlada se je seznanila z informacijo o poteku izpolnjevanja zastavljenih ciljev glede doseganja deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije in iz nje po oceni Ministrstva za infrastrukturo izhaja, da obstaja realna možnost, da določenega ciljnega deleža Slovenija do leta 2020 ne bo dosegla. Kot je znano, se je Slovenija v okviru Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (2009/28/ES) zavezala da bo do leta 2020 dosegla 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v skupni rabi bruto končne energije ter 10-odstotni delež obnovljivih virov v prometu. 
Slovenija je v letu 2017 dosegla 21,5-odstotni delež OVE v bruto končni rabi energije. Za izpolnitev omenjenega zastavljenega cilja pa bi bilo treba do leta 2020 povečati uporabo obnovljivih virov energije za več kot 2 TWh oziroma za 3,5 odstotne točke, kar je skoraj trikrat toliko, kot se je povečal delež OVE v obdobju med letoma 2010 in 2017. 
Ministrstvo za infrastrukturo sicer za letos in prihodnje leto načrtuje dodatne ukrepe za povečanje deleža OVE v skupni rabi bruto končne energije, vendar kljub temu ostaja bojazen, da zastavljenih ciljev ne bo mogoče doseči. Zadeve so še toliko bolj skrb zbujajoče, ker se v skladu z zadnjimi evropskimi odločitvami v prihodnje pričakuje še večja zaostritev zahtev. Slovenija bo letos na strokovni in politični ravni vodila posvetovanja z Evropsko komisijo (iterativni proces) z namenom zbližanja stališč glede ocene in priporočil v zvezi z osnutkom Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta v delu, ki se nanaša na določitev nacionalnega prispevka na področju obnovljivih virov energije do 2030 in bo v okviru teh posvetovanj Evropsko komisijo v skladu s 5. členom uredbe o upravljanju energetske unije opozorila na nacionalne okoliščine, ki vplivajo na določitev nacionalnega prispevka k skupnemu cilju OVE na ravni EU do 2030.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 3,67)