Novice

Evropski parlament potrdil prve emisijske standarde za nova tovorna vozila

Datum: 24. 4. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Nova pravila določajo cilje za zmanjšanje povprečnih emisij CO2 novih težkih tovornih vozil za leti 2025 in 2030.

Evropski parlament potrdil prve emisijske standarde za nova tovorna vozila

Novi standardi so del svežnja o čisti mobilnosti in bodo prispevali k modernizaciji evropskega prometnega sektorja in prehodu Evrope na nevtralno gospodarstvo v skladu z zavezami EU iz pariškega podnebnega sporazuma in s tem k izvajanju energetske unije.

Tako bodo morale biti emisije iz novih težkih tovornih vozil leta 2025 nižje za 15 odstotkov in v letu 2030 za 30 odstotkov v primerjavi z referenčnim obdobjem med 1. julijem 2019 in 30. junijem 2020. Cilj do leta 2025 pa je dosegljiv s tehnologijami, ki so na trgu prisotne že danes. Sicer pa bodo uresničevanje cilja do leta 2025 pregledali v letu 2022 in po potrebi za uresničevanje ciljev vključili nove sodobne tehnologije, ki jih danes še ni na trgu. Prav tako bodo morali do leta 2025 proizvajalci zagotoviti, da vsaj dva odstotka tržnega deleža prodaje novih vozil predstavljajo vozila brez emisij in vozila z nizkimi emisijami. Zato nova pravila vsebujejo tudi spodbujevalni mehanizem za vozila brez emisij in vozil z nizkimi emisijami, s čimer se bo trgu dal jasen signal za naložbe v čista vozila.

Z novimi standardi si EU prizadeva zmanjšati emisije iz tovornega prometa, saj tovornjaki povzročajo okoli četrtino vseh emisij CO2 v prometu v EU in približno šest odstotkov skupnih emisij CO2 v EU.

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dejal, da sprejetje standardov predstavlja ključni mejnik, saj ima sektor težkih tovornih vozil lahko bistveno vlogo pri prehodu Evrope na podnebno nevtralno gospodarstvo. Ti prvi in vseevropski cilji in spodbude bodo industriji EU pomagali pri vključevanju inovativnosti v smeri boljše porabe goriva in proizvodnji vozil z ničelnimi emisijami ter utrdili sedanji vodilni položaj evropske industrije na področju inovativnih tehnologij, hkrati pa bodo prevoznikom prihranili stroške za gorivo ter Evropejcem zagotovili čistejši zrak.

Po sprejetju Evropskega parlamenta mora sedaj v naslednjem koraku nove standarde sprejeti še Svet EU. Temu bo sledila objava besedila v Uradnem listu EU, nova zakonodaja pa bo začela veljati 20 dni po objavi.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)