Novice

Tudi v letu 2018 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Datum: 25. 4. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Objavili so poročilo o nadzoru radioaktivnosti NEK.

Tudi v letu 2018 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Poročilo Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško za leto 2018, ki so ga na podlagi obsežnih meritev in analiz pripravili Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, NEK in MEIS, Mali vrh pri Šmarju, potrjuje, da so bili tudi v preteklem letu sevalni vplivi elektrarne daleč pod upravno določenimi mejami. Vpliv sevanja zaradi obratovanja NEK na prebivalstvo je tako nizek, da dejansko ni merljiv, in se ga da izračunati le s pomočjo modelov. Rezultati nadzora potrjujejo, da so bili v letu 2018 vsi sevalni vplivi NEK ob ograji elektrarne in 350 metrov nizvodno od njenega jezu na prebivalstvo v okolici ocenjeni na manj kot 0,12 mikrosieverta. To je približno 0,005 % značilnega neizogibnega naravnega ozadja, ki za leto 2018 znaša 2360 mikrosievertov in ga povzročata radioaktivnost v zemlji in sevanje, ki prihaja iz vesolja.

Vpliv NEK na okolje se nadzira z merjenjem izpuščene radioaktivnosti (emisije) in z merjenjem vnosa radioaktivnih snovi v okolje (imisije). NEK meri radioaktivnost v izpustih odpadne vode v reko Savo in v izpustih iz ventilacijskega sistema v zrak. V okolici elektrarne so nameščene avtomatske merilne postaje. V okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici NEK opravljajo neodvisne institucije obsežne meritve zraka, zemlje, vode, hrane in živinske krme na več deset lokacijah.

Poročilo neodvisnih inštitucij je objavljeno tukaj.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)