Novice

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2018

Datum: 23. 5. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2018 uspešno in zanesljivo.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2018

Na redni seji 14. maja je nadzorni svet družbe GEN energija obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2018. Člani nadzornega sveta so poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2018 ocenili kot uspešno in zanesljivo. Dobri rezultati so posledica sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi skupine GEN, za katera skrbijo vodstva družb, vključenih v skupino, skupaj s svojimi 1.028 zaposlenimi. Z učinkovitim poslovanjem so tudi v letu 2018 optimalno izkoristili stanje in dogajanja na trgu z elektriko ter naravne danosti, zlasti dokaj ugodno hidrologijo. Skupina utrjuje svoj položaj med največjimi slovenskimi poslovnimi skupinami, potrjeno letno poročilo za leto 2018 pa odraža ključne vrednote, ki jih v družbi in skupini GEN uresničujejo pri svojem delovanju: zanesljivost, varnost, okoljska sprejemljivost in trajnost ter konkurenčnost.

Prihodki skupine  GEN  so v letu 2018 znašali preko 2,3 milijarde evrov, od tega čisti dobiček 38 milijonov evrov, kar je za 40 % več, kot je bilo planirano. Tudi v krovni družbi GEN energija so presegli načrte za več kot 40 %, prihodki podjetja so bili na ravni 200 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 25 milijonov evrov.

S tem skupina GEN utrjuje svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji in se uvršča med investicijsko najmočnejše skupine v Sloveniji, saj so družbe v skupini v letu 2018 izvedle naložbe v skupnem obsegu 100 milijonov evrov. Med pomembnejšimi sta bila uspešno izveden remont v jedrski elektrarni Krško in dokončanje plinskega bloka 6 v Brestanici.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)