Novice

V prvem trimesečju cene elektrike navzgor

Datum: 24. 5. 2019 Besedilo: Brane Janjič

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem so bile cene za gospodinjske odjemalce v povprečju višje za odstotek, za negospodinjske pa celo za pet odstotkov.

V prvem trimesečju cene elektrike navzgor

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v letošnjem prvem trimesečju, iz katere izhaja, da se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v obdobju enega leta zvišala za odstotek, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa za pet odstotkov. Konkretneje, maloprodajna cena za gospodinjstva je v prvem letošnjem četrtletju znašala 154 EUR/MWh, pri čemer je bilo treba za dobavo energije odšteti 56,4 EUR/MWh ((36,6-odstotni delež v končni ceni energije), za omrežnino 51,3 EUR/MWh (33,3-odstotni delež), za dajatve 15,5 EUR/MWh (10,1-odstoten delež) in za trošarino 3,05 EUR/MWh (2-odstotni delež). Davek na dodano vrednost pa je imel v končni maloprodajni ceni 18-odstotni delež. Zanimiva je tudi primerjavi z enakim lanskim obdobjem, pri čemer se je tržna cena energije zvišala za šest odstotkov, omrežnina se je znižala za štiri odstotke, dajatve so bile višje za odstotek, trošarina pa se ni spreminjala.

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v prvem četrtletju  znašala 101,8 EUR/MWh, od tega je dobava energije znašala 53,2 EUR/MWh (63,7-odstotni delež), omrežnina 18,3 EUR/MWh (22-odstotni delež), dajatve za namene energetike 9,4 EUR/MWh (11,2-odstotni delež) in trošarina 2,6 EUR/MWh (3,1-odstotni delež). Tržna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalce se je v obdobju enega leta zvišala za 13 odstotkov, omrežnina je bila nižja za 12 odstotkov, dajatve pa so bile višje za dva odstotka

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)