Novice

Priprava ODPP sledi ciljem Pariškega sporazuma

Datum: 24. 5. 2019 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: Pixabay

Informacija o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije (ODPP).

Priprava ODPP sledi ciljem Pariškega sporazuma

Vlada RS se je na včerajšnji 32. redni seji seznanila z informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet« in jo posredovala v seznanitev Državnemu zboru. Po vladnem sporočilu za javnost je osnovni cilj in namen priprave ODPP – »Slovenija in zdrav planet« zagotoviti doslednost in ustrezno ambicioznost dolgoročne podnebne politike v Sloveniji, in sicer za nujen prehod za dosego ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov sredi tega stoletja na poti v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe.

ODPP cilja na ničelno stopnjo emisij TGP

Po navedeni informaciji priprava okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije sledi ciljem Pariškega sporazuma, znanstvenim dognanjem, predvsem Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) in številnih drugih znanstvenih institucij, sklepom in dokumentom na ravni EU, sporočilu Evropske komisije »Čist planet za vse«: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo« ter podnebni politiki ambicioznih držav, predvsem članic EU (Švedska, Nizozemska, Velika Britanija, Francija, in druge).

Okvir ODPP bo zaradi dolgoročne naravnanosti do leta 2050 določal ambiciozno in uresničljivo razvojno pot Slovenije do srede tega stoletja. ODPP bo podal pobudo za pospešeno prestrukturiranje gospodarstva in investiranje za dosego ničelne neto stopnje emisij TGP, ob pravični tranziciji zaposlenih, in dvigu motivacije za pravočasno spremembo življenjskega sloga, ravnanja družbe in slehernega od nas na poti podnebne in okoljske ozdravitve planeta v smeri trajnostnega razvoja.

Kmalu posvet MOP o dolgoročni podnebni politiki

Ob tem še omenimo, da bo 29. maja 2019 v Ljubljani potekal posvet o dolgoročni podnebni politiki Slovenije, ki ga sklicuje Ministrstvo za okolje in prostor. Kot so zapisali v vabilu, je cilj posveta predstaviti osnutek okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije za obdobje do 2050 v navezavi s pripravo dokumentov in odločitev na ravni EU in Združenih narodov za začetek izvajanja Pariškega sporazuma. Po predstavitvi omenjene tematike bo glede iskanja ustreznih rešitev na področju dolgoročne podnebne politike Slovenije sledila tudi razprava z vprašanji, komentarji, mnenji in predlogi.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (23)