Novice

Na Gorenjskem skrbijo za celosten razvoj EE infrastrukture

Datum: 27. 5. 2019 Besedilo: Miro Jakomin

V strategiji poslovanja Skupine Elektro Gorenjska od leta 2018 do leta 2022 so zastavljeni visoki poslovni cilji in jasne razvojne usmeritve.

Na Gorenjskem skrbijo za celosten razvoj EE infrastrukture

»Uporabnikom želimo v prvi vrsti zagotoviti zanesljivo in kakovostno elektroenergetsko infrastrukturo, ki bo v najboljši meri odporna na različne vremenske vplive, ki smo jim priča v zadnjih letih. S še večjim poudarkom bomo na najbolj ranljivih območjih gradili omrežja v podzemni kabelski obliki, ki družbi sicer povzročajo višje investicijske stroške, po drugi strani pa omogočajo večjo vzdržnost ob havarijah,« so pojasnili v Skupini Elektro Gorenjska.

Vizija do leta 2022 jih zavezuje, da bo Skupina Elektro Gorenjska sodoben, inovativen in v javnosti pozitivno prepoznan osrednji akter razvoja trga storitev prožnosti. Vzporedno z naraščajočo dinamiko uvajanja in vgrajevanja novih tehnologij bo zagotavljala 100-odstotno priključenost vseh uporabnikov omrežja. Poleg najkakovostnejše oskrbe z električno energijo v Sloveniji, bo strankam zagotavljala tudi sodobno in celovito uporabniško izkušnjo.

Nadalje so omenili, da bo Skupina Elektro Gorenjska ustvarjala čisto energijo za trajnostni razvoj. Vsem udeležencem v verigi vrednosti bo predstavljala kakovostnega, zaupanja vrednega in zaželenega poslovnega partnerja. Hitro in učinkovito se bo prilagajala sodobnim izzivom, trendom in različnim zunanjim dejavnikom. Poleg tega bo povečevala svojo prisotnost v tržnem okolju, s čimer bo neprestano izboljševala svoje ekonomske kazalnike in zmanjševala poslovna, razvojna, varnostna, regulatorna in okoljska tveganja.

Poudarjajo vlogo zaposlenih in lokalnih skupnosti   

»V letu 2019 bomo v družbah v Skupini še naprej aktivno nadaljevali s projektom upravljanja organizacijske kulture, katerega ključni cilj je povečati stopnjo zavzetosti zaposlenih v družbah Skupine Elektro Gorenjska. Kot ambasador korporativne integritete bomo širili zavedanje o pomenu poslovanja v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot enega izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu nasploh,« je dejal predsednik uprave družbe Elektro Gorenjska dr. Ivan Šmon.

Poleg tega je še poudaril, da ob predanosti delu znajo prepoznavati in razumeti potrebe okolja, v katerem delujejo. Za opravljanje dejavnosti znotraj posamezne družbe v Skupini Elektro Gorenjska je namreč ključen ustrezen dialog z lokalnimi skupnostmi, s pomočjo katerih skrbijo za celosten in urejen razvoj elektroenergetske infrastrukture na Gorenjskem. Verjamejo, da so usmerjenost v trajnostni razvoj, izkazovanje družbene odgovornosti in aktivno varovanje okolja temelji uspešnosti in prodornosti vsakega podjetja.

 

 

 

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (36)