Novice

Vlada dala soglasje projektu INSC

Datum: 5. 6. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Podpora upravnemu organu Bosne in Hercegovine za sevalno in jedrsko varnost.

Vlada dala soglasje projektu INSC

Na vladnem odboru za gospodarstvo je včeraj vlada dala soglasje za sodelovanje Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) v projektu »INSC – Podpora upravnemu organu Bosne in Hercegovine za sevalno in jedrsko varnost«. Ta projekt se bo izvajal na podlagi Instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti, ki je bil ustanovljen kot pomoč EU državam pri vzpostavljanju upravnega okvirja na področju jedrske in sevalne varnosti. Ta instrument skuša vzdrževati, predvsem pa krepiti, globalno jedrsko in sevalno varnost s prenosom znanja in prakse tretjim državam. Na ta način se znatno zmanjša možnost nesreč, verjetnost za odtujitev jedrskih snovi in radioaktivnih virov, zagotavlja pa se tudi skladnost z mednarodnimi standardi. Razpis za oddajo ponudb bo objavljen predvidoma julija 2019. Nanj se namerava odzvati konzorcij, ki ga bo vodilo avstrijsko podjetje ENCO skupaj z madžarskim upravnim organom za jedrsko varnost, medtem ko morebitni ostali partnerji še niso znani. Možnost uspeha na razpisu je odvisna od kakovostne izdelave ponudbe, ki jo lahko pripravi le konkurenčen in izkušen konzorcij. Ocenjuje se, da ima URSJV dobre možnosti na uspeh pri razpisu, in sicer glede na dosedanje kakovostno opravljeno delo na preteklih podobnih projektih.

Projekt se navezuje na projekt pomoči EU upravnim organom držav zahodnega Balkana (2015-2018), v katerem je URSVJ, skupaj z Upravo RS za varstvo pred sevanji, že sodeloval. Pomoč in sodelovanje sta pomembna tudi zaradi geografske bližine in prometnih poti, ki nas povezujejo z Bosno in Hercegovino in zato, ker je nujno zagotavljati in spodbujati doseganje mednarodnih in evropskih standardov v vseh državah, ne glede na geografsko lokacijo, saj morebitne nesreče ne poznajo meja. Tovrstna pomoč predstavlja pomembno pot, kako lahko tretje države pridejo do potrebnega znanja in infrastrukture, saj takšnih možnosti ni veliko. Še posebej, če upoštevamo, da Evropska komisija v celoti financira to pomoč in jo je prilagodila potrebam upravnega organa Bosne in Hercegovine za sevalno in jedrsko varnost.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)