Novice

Sklici na seje skupščine družbe

Datum: 5. 6. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Vabilo na redne seje skupščine sta objavili družbi Elektro Celje in Elektro Primorska.

Sklici na seje skupščine družbe

Družba Elektro Celje je na svoji spletni strani objavila vabilo na 24. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, ki bo v petek, 28. junija 2019 ob 9. uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a (velika sejna soba - IV. nadstropje). Kot gradivo prilagajo poleg vabila še utemeljitve, poročilo o delu nadzornega sveta in Letno poročilo družbe in skupine Elektro Celje za leto 2018. Uprava družbe obvešča tudi delničarje, da je s strani delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, prejela razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red, in sicer: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic ter Spremembe statuta družbe.

Družba Elektro Primorska je na svoji spletni strani objavila vabilo na 24. redno sejo skupščine družbe Elektro Primorska, ki bo v petek, 28. junija 2019, ob 12 uri uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba v pritličju. Kot gradivo prilagajo poleg vabila še obrazložitve,  obrazec prijave udeležbe in pooblastilo za zastopanje, Letno poročilo družbe Elektro Primorska in skupine Elektro Primorska za leto 2018 ter zahtevo za razširitev dnevnega reda s točko Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)