Novice

Na MzI predstavili projekt ELENA

Datum: 7. 6. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Prvi rok za prijavo na poziv ELENA vse bližje.

Na MzI predstavili projekt ELENA

Cilj projekta je prispevati k hitrejši pripravi in izboljšanju kakovosti ekonomske in tehnične dokumentacije (stroški študije izvedljivosti ali tržnih študij, priprave programov, poslovnih načrtov, energetskih revizij, priprav za javne razpise in pogodbene dogovore ter vzpostavitve skupin izvajalcev projektov) za projekte celovite energetske prenove stavb ožjega in javnega sektorja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Za ta namen je iz sklada ELENA, Evropska investicijska banka namenila nekaj več kot 1,5 milijona evrov sredstev. Kriteriji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev tehnične pomoči, pa so: ocena ustreznosti kandidata s strani držav, ki sodelujejo v programu Inteligentna energija za Evropo; ustreznost načrtovanega investicijskega programa; bančna ustreznost projekta; finančna in tehnična zmožnost kandidata za izvedbo in dokončanje projekta ter pričakovani prispevek k podnebno-energetskim ciljem EU do leta 2020. Bančna ustreznost pomeni, da je manjši projekt za banko sprejemljiv, če je sestavni del večjih investicijskih programov, saj to za banko pomeni manjše stroške. Na podlagi teh kriterijev in osnovnih informacij o projektu banka oceni ustreznost posameznega projekta za pridobitev pomoči in ga pozitivni oceni predstavi Evropski komisiji, ki ga mora prav tako odobriti.

Namen predstavitve je bila natančnejša predstavitev projekta ELENA in objavljenega Poziva k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA, ki ga je MzI objavil 21. maja, prvi rok za prijavo na poziv pa poteče 21. junija.
Predstavitve so se udeležili predstavniki večine vabljenih potencialnih koristnikov tehnične pomoči ELENA, torej predvsem predstavniki ministrstev, med udeleženci so bili tudi predstavniki drugih ustanov, kot so Onkološki inštitut, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in predstavniki fakultet.

MzI je udeležence predstavitve projekta ponovno povabilo k prijavi operacij celovite energetske prenove stavb z namenom pridobitve nepovratnih sredstev TP ELENA. Predstavniki MzI so se z udeleženci predstavitve dogovorili, da se bodo nadaljnji pogovori v okviru projekta ELENA nadaljevali v okviru individualnih sestankov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 3,5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (41)