Novice

Evropska komisija na Slovenijo naslovila tri priporočila

Datum: 11. 6. 2019 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: splet

Med priporočili Komisije Sloveniji o gospodarski politiki je tudi priporočilo o naložbah, ki opredeljuje prednostna področja investiranja.

Evropska komisija na Slovenijo naslovila tri priporočila

Evropska komisija je prejšnji teden v okviru postopka evropskega semestra objavila predlog priporočil za posamezne države članice glede njihovih gospodarskih politik za naslednjih 12-18 mesecev.

Kot pojasnjuje Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Komisija v omenjenem predlogu države članice poziva, naj se ustrezno odzovejo tako na že dlje časa prisotne kot tudi nove gospodarske in socialne izzive ter izpolnijo svoje skupne ključne cilje, da bi tudi tako dosegli posodobitev evropskega gospodarstva.  

Komisija države opozarja, da je zaradi upočasnitve svetovne rasti nadaljevanje strukturnih reform še bolj pomembno, pri čemer je treba dati prednost reformam, ki podpirajo trajnostno in vključujočo rast. Posebnost letošnjega cikla priporočil je, da dajejo večji poudarek opredelitvi in prednostni razvrstitvi naložbenih potreb na nacionalni ravni ter namenjajo posebno pozornost regionalnim in teritorialnim razlikam. Tak pristop je v skladu s temeljito analizo naložbenih potreb in ozkih grl, ugotovljenih za vsako državo članico v februarskih poročilih o državah, in naj bi služil kot podlaga za prednostno razvrščanje pri uporabi sredstev iz skladov EU v naslednjem večletnem finančnem okviru v obdobju 2021-2027.

Priporočila Sloveniji glede gospodarske politike

Evropska komisija je na Slovenijo za leto 2019 in 2020 naslovila tri priporočila. Če na kratko povzamemo, se prvo priporočilo nanaša na javne finance, drugo na izboljšanje delovanja in konkurenčnost trga in poslovnega okolja, tretje na naložbe, pri tem pa opredeljuje tudi prednostna področja investiranja, skladno s predhodno opravljeno analizo in cilji na ravni EU. Omenjena priporočila so danes predstavili v Hiši Evropske unije, in sicer na konferenci z naslovom: Evropski semester 2019 – kateri strukturni izzivi čakajo Slovenijo?

V zvezi s tretjim priporočilom še omenimo, da Komisija Sloveniji priporoča, naj z naložbami povezane gospodarske politike osredotoči na raziskave in inovacije, nizkoogljično in energetsko tranzicijo, zagotavljanje trajnostnega prometa, zlasti železniškega, in okoljsko infrastrukturo, pri čemer naj upošteva regionalne razlike v razvitosti.

 

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (10)