Novice

Za HSE eno najbolj zahtevnih let

Datum: 11. 6. 2019 Besedilo: Brane Janjič

Družba HSE lani poslovala z 9,5 milijona evrov dobička, skupina pa poslovno leto 2018 končala z 11,8 milijona evrov izgube.

Za HSE eno najbolj zahtevnih let

V Holdingu Slovenske elektrarne pravijo, da si bodo poslovno leto 2018 zapomnili kot eno najzahtevnejših, pri čemer pa kljub manj ugodnim rezultatom, še vedno kot enega uspešnih, saj jim vendarle uspelo uresničiti večino zastavljenih načrtov. Tako so kljub neugodnim razmeram na trgu in velikemu nihanju cen ter slabši hidrologiji v letu 2018 uspeli ustvariti za 1,5 milijarde evrov prihodkov in občutno zmanjšati zadolženost skupine, in sicer za osem odstotkov.
Skupno so elektrarne vključene v skupino HSE lani proizvedle 7,3 TWh električne energije, kar je bilo več kot so sprva načrtovali, z 65-odstotnim deležem v celotni proizvodnji električne energije v Sloveniji pa tudi ostajajo največji domači proizvajalec električne energije in kar je še pomembneje, skoraj 85-odstotni proizvajalec energije iz obnovljivih virov, kar pomeni dobre obete tudi za prihodnost.

Kot rečeno, je skupina HSE leto 2018 končala z izgubo v višini 11,8 milijona evrov, nanjo pa je  v največji meri vplivala izvedena slabitev sredstev družbe TEŠ. Če ta ne bi bila izvedena, bi bil čisti poslovni izid skupine HSE pozitiven. Kljub količinsko nižji prodaji električne energije za in nižjim čistim prihodkom od prodaje za sedem odstotkov v primerjavi z letom prej, je skupina HSE realizirala za 1.823 evrov višjo trgovalno maržo na gigavatno uro. Zasluge temu gre pripisati uspešno prilagojeni prodajni strategiji novim tržnim razmeram oziroma večjemu obsegu kratkoročnega in manjšemu obsegu dolgoročnega trgovanja. Glede na razmere so bili ugodni tudi proizvodni rezultati, saj je bila proizvodnja električne energije v letu 2018 za štiri odstotke višja kot leto prej. Pri tem je bila hidro proizvodnja višja za 21 odstotkov (ugodne vremenske razmere v prvi polovici leta 2018 zaradi visokih snežnih zalog), termo proizvodnja pa za 5 odstotkov nižja. ČHE Avče je zaradi začetka prvega rednega remonta v zadnjem četrtletju 2018 proizvedla za skoraj tretjino manj električne energije. 
V drugi polovici minulega leta je bil uspešno in v zastavljenih časovnih okvirih zaključen prvi redni remont bloka 6, trajno zaustavljen blok 4 ter predčasno zaključena ekološka sanacija bloka 5 v TEŠ, ki je avgusta tako znova začel pošiljati električno energijo v slovensko omrežje. Pomenljiv je tudi podatek, da je bilo lani na ravni skupine HSE izpeljanih za 57,4 milijona evrov investicij, večinoma za zagotavljanje varnosti obratovanja proizvodnih enot, v sami družbe HSE pa so 1,2 milijona investicijskih sredstev namenili predvsem za posodobitev in dograditev poslovno informacijskega sistema. 
V HSE ob tem poudarjajo, da ključne strateške usmeritve skupine ostajajo dvig konkurenčnosti in prožnosti obstoječega proizvodnega portfelja, zmanjšanje odvisnosti od veleprodajnega trga, povečanje obsega proizvodnje in nadaljnje izboljšanje finančnega položaja, s čimer naj bi ohranili in nadgradili položaj ene največjih in najuspešnejših slovenskih poslovnih skupin.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 3,67)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (10)