Novice

Evropska komisija popravila zakonodajo v skladu s sodbo Splošnega sodišča

Datum: 17. 6. 2019 Besedilo: Polona Bahun

S tem bo nekatere vidike preskušanja emisij iz avtomobilov v dejanskih voznih razmerah ponovno vključila v zakonodajo.

Evropska komisija popravila zakonodajo v skladu s sodbo Splošnega sodišča

Splošno sodišče je decembra lani razveljavilo nekatere določbe zakonodaje EU o preskušanju dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo. Razsodilo je namreč, da tako imenovani faktorji skladnosti, ne bi smeli biti sprejeti po postopku komitologije, temveč po rednem zakonodajnem postopku. Razglasitev ničnosti je delna in zato ne vpliva na veljavni postopek preskušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo. Ta ostaja veljaven in ga je pri homologaciji še vedno treba izvajati.

Splošno sodišče v svoji sodbi ni podvomilo o tehnični nujnosti faktorjev skladnosti, ampak je menilo, da je komisija prekoračila svoja izvedbena pooblastila, ko je faktorje skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, določila s postopkom komitologije namesto na podlagi soodločanja, torej po rednem zakonodajnem postopku. Faktorji skladnosti določajo dovoljeno neskladje med predpisano mejno vrednostjo emisij, ki se preskuša v laboratorijskih pogojih, in vrednostjo, pridobljeno s postopkom preskušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, kadar vozilo vozi dejanski voznik na pravi cesti, s ciljem, da se to neskladje postopno zmanjša. Komisija je februarja letos sicer vložila pritožbo zoper sodbo, ker se ne strinja s pravno presojo sodišča, da je presegla svoja izvedbena pooblastila.

Sodišče je odložilo učinke delne ničnosti do februarja 2020, da bi Komisija imela čas za izvršitev sodbe. Da bi preprečila pravna negotovost glede homologacij, ki so bile odobrene že septembra 2017, ko je postopek preskušanja dejanskih emisij med vožnjo postal obvezen, je Evropska komisija predlagala ponovno vključitev istih faktorjev skladnosti v pravno besedilo. Komisija je tako v skladu s pozivom sodišča predlagala zakonodajni predlog po rednem zakonodajnem postopku. Na ta način bi nacionalnim organom, industriji in potrošnikom zagotovila potrebno pravno varnost.

Ko bosta uredbo sprejela Evropski parlament in Svet EU, jo bodo neposredno uporabljalo v vseh državah članicah.

Evropska komisija je sicer zelo dejavna pri spodbujanju kakovosti zraka, v boju proti podnebnim spremembam in pri podpori prehoda na čisto mobilnost. Ukrepi vključujejo nove in zanesljivejše preskuse emisij v dejanskih voznih razmerah ter izboljšani laboratorijski preskus. Prizadevanja komisije že prinašajo prve rezultate. Emisije novih vrst dizelskih vozil, preskušenih v laboratoriju in na cesti v dejanskih razmerah in danih na trg od septembra 2017, so bistveno manjše od emisij starejših tipov dizelskih vozil.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)