Novice

Elektrika kot eno od sredstev pritiska na vojsko

Datum: 26. 6. 2019 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost, Foto: Tone Štamcar

Na včerajšnji prireditvi na Mestnem trgu v Škofji Loki, na kateri so obeležili Dan državnosti, je bil slavnostni govornik doc. dr. Drago Papler.

Elektrika kot eno od sredstev pritiska na vojsko

Omenimo, da je doc. dr. Drago Papler visokošolski profesor, publicist, avtor knjige »Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna leta 1991« ter strokovnjak za kakovost in razvoj v elektroenergetiki, zaposlen v Skupini Elektro Gorenjska. Kot slavnostni govornik je najprej orisal dogajanje, ki je bilo povezano z odločitvijo na plebiscitu decembra 1990 za samostojno in neodvisno državo, nato dogajanje, povezano s 25. junijem 1991, ko je pred 28. leti Slovenija formalno postala neodvisna, zatem pa še dogajanje, povezano s slovensko osamosvojitveno vojno. 

V zvezi z osamosvojitveno vojno je omenil več ključnih dogodkov ter posebej izpostavil pomen elektrike, ki je bila eno od sredstev pritiska na vojsko. »Elektrodistributerji so v nevarnih razmerah s tesnobo v srcu izpolnjevali delovne naloge. Doživljali so stisko, ko so dobili zahtevno nalogo, ki so jo morali izvršiti. Odločno so se podali v neznane in nepredvidljive situacije ter izpolnili pričakovanja,« je med drugim poudaril doc. dr. Papler. Dogajanje na tem področju je podrobneje predstavil v zanimivi knjigi »Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna leta 1991«, o čemer smo na našem portalu že pisali.

Poudarki tudi na okoljski energetiki in energetski suverenosti 

Doc. dr. Papler se je v govoru dotaknil tudi okoljske energetike, ki se skozi implementacijo evropskih energetskih usmeritev in ciljev ter skozi zavedanje trajnostnega razvoja, odraža v naši družbi. Občina Škofja Loka je na tem področju vodilna in prepoznana kot odlična lokalna skupnost po energetski učinkovitosti, rasti obnovljivih virov in osveščanju občanov. Nadaljuje več kot 125-letno tradicijo, ko je z elektrarno in z enosmerno električno razsvetljavo postala prvo »električno mesto« na Slovenskem.

Nadalje je slavnostni govornik izpostavil pomen energetske suverenosti z izgradnjo novih proizvodnih virov, ki so vključena v pametna omrežja in zagotavljajo vsaj delno samooskrbo odjemalcev. Omenil je tudi vse večje število porabnikov, kot so toplotne črpalke, ki rabijo več električne energije, kar narekuje čedalje večja vlaganja v posodobitev distribucijskega omrežja (npr. posodobitev RTP na Trati). Ob koncu pa je poudaril še pomen varčevanja energije, energetske sanacije javnih stavb in sistem upravljanja energije v stavbah, kjer je bila Občina Škofja Loka kot vodilna in zgledna energetska občina večkrat nagrajena. (mj) 

 

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 6, skupna ocena: 4,5)