Novice

Prenovljene spodbude Eko sklada za podjetja in občine

Datum: 26. 6. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena je na voljo 17 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Prenovljene spodbude Eko sklada za podjetja in občine

Eko sklad je objavil nove javne pozive za dodeljevanje spodbud pravnim osebam za naložbe v učinkovito rabo energije ter občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Z novim javnim pozivom so nepovratne finančne spodbude namenjene občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (namenjenih kulturi, razvedrilu, izobraževanju, znanstveno raziskovalnemu delu, zdravstveni oskrbi, športu, muzeji, arhivi in knjižnice). Nove stavbe morajo biti visoko energijsko učinkovite, pri čemer mora biti potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. S pozivom se občine pri novogradnjah spodbuja k odločitvi za optimalno in trajnostno zasnovo stavb, učinkovito vodenje, nadzor in izvedbo projektov, kar dolgoročno zagotavlja nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja. Spodbude se spreminjajo v segmentu opredelitve lesene gradnje, kjer je po novem vgradnja lesene fasadne obloge in lesenega stavbnega pohištva obvezna. Druga bistvena novost je zahteva za omejitev rabe energije tudi za pohlajevanje. Višina nepovratne finančne spodbude ostaja nespremenjena glede na prejšnji javni poziv, in sicer znaša lahko od 240 do 400 evrov na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe in ne sme presegati 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe.

Kombinirane finančne spodbude za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije pa so na voljo za pravne osebe, in sicer v obliki nepovratnih finančnih sredstev v višini do 20 odstotkov vrednosti naložbe in kredita s subvencionirano nič-obrestno mero. Za nepovratna sredstva je na voljo 7 milijonov evrov, za kredite pa 5 milijonov evrov.

Skladno s pozivom so poleg lokalnih skupnosti, podjetij, zadrug, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti, do spodbud upravičena tudi društva in vse druge pravne osebe vpisane v poslovni register (kot so na primer verske skupnosti). Z namenom poenostavitve priprave vlog ni več potrebna investicijska dokumentacija. Poleg širokega nabora ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih in ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije je odslej do spodbude upravičena tudi naložba v plinski kondenzacijski kotel za centralno ogrevanje, vendar slednje le na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)