Novice

Agencija objavila javni poziv glede OVE in SPTE

Datum: 1. 7. 2019 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost, Foto: Pexels

Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo.

Agencija objavila javni poziv glede OVE in SPTE

Rok za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv je 30. avgust 2019.

Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) konec junija objavila javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo.

Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom (SPTE). Za elektriko, proizvedeno v izvedenih napravah iz izbranih projektov bodo proizvajalci lahko pridobili podporo.

Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS št. 74/16).

Investitor v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno elektrike proizvedene v proizvodni napravi v evro/MWh, ki mora biti določena skladno z Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav OVE in SPTE ter navede načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh.

Ponujena cena elektrike proizvodne naprave, ki jo investitor ponudi v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv, ne sme presegati vrednosti referenčnih stroškov proizvodnje elektrike v proizvodni napravi OVE in SPTE (RSEE), ki pomenijo zgornjo mejo ponujene cene elektrike proizvodne naprave. RSEE se v primerih, določenih z regresijsko enačbo, lahko preverijo z datoteko za izračun RSEE.

Skupna višina razpoložljivih sredstev po tem javnem pozivu je 10 milijonov evrov, ki se namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz izbranih projektov. Razpoložljiva sredstva se skladno z 21. členom uredbe razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka. (mj)

Več o tem na: www.agen-rs.si

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 2,5)