Novice

Umanotera si tudi letos prizadeva za ozaveščanje o trajnostnih vsebinah

Datum: 8. 7. 2019 Besedilo: Miro Jakomin

V Umanoteri so se že lani začeli ukvarjati s kampanjami glede ozaveščanja o trajnostnih vsebinah, s tem projektom pa intenzivno nadaljujejo tudi letos.

Umanotera si tudi letos prizadeva za ozaveščanje o trajnostnih vsebinah

Kot je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, med drugim zapisala v poročilu za leto 2018, je v Sloveniji bilo v zadnjih letih zaznano nazadovanje ozaveščenosti o podnebnih spremembah. Ker bi to lahko imelo škodljive posledice na ambicioznost podnebnih politik, so v prejšnjem letu začeli izvajati projekt, s katerim želijo prispevati k vzpostavljanju podporne družbene klime za ambiciozne, stroškovno učinkovite in pravične ukrepe za doseganje nacionalnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter spodbuditi prehod Slovenije v nizkoogljično družbo.

V okviru projekta povezali dve kampanji

Projektne dejavnosti Umanotere so osredotočene na Kampanjo Mladi za svojo podnebno prihodnost, kjer gre za vrsto pomembnih aktivnosti informiranja, ozaveščanja in usposabljanja za izobraževalce in mlade (srednješolce in mlajše odrasle). Obenem so njihove aktivnosti osredotočene tudi na Kampanjo za nizkoogljično gospodarstvo, kjer so pripravili pregled ukrepov za znižanje porabe energije v podjetjih in politik, s katerimi države na sistemski ravni spodbujajo naložbe v energetsko učinkovitost. Ta pregled so objavili v poročilu Ukrepi in politike za učinkovito rabo energije v industriji: primeri iz prakse. Informacije o porabi energije v energetsko intenzivnih slovenskih industrijskih sektorjih pa so zbrali v dokumentu Energetsko intenzivna industrija v Sloveniji: poraba energije, dodana vrednost, delovna mesta.

V nadaljevanju projekta, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, so letos obe kampanji povezali. Z zagovorniškimi aktivnostmi se intenzivno zavzemajo za učinkovite politike na področju blaženja podnebnih sprememb. Projekt bodo predvidoma zaključili 15. oktobra 2019.

Več o tem na: www.umanotera.org

 

 

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)