Novice

V teku javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema

Datum: 9. 7. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Gre za prvi, izhodiščni vsebinski sklop posvetovanja, le-to pa se bo zaključilo v letu 2020.

V teku javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema

Da bi Agencija za energijo zagotovila skupno raven razumevanja problematike in obsega potrebnih aktivnosti za uvajanje trga s prožnostjo pri vseh deležnikih v Sloveniji, je objavila izhodišča za javno obravnavo. Sodelovanje zainteresiranih javnost v posvetovanju s posredovanjem mnenj, stališč in predlogov rešitev je možno do vključno 26. avgusta.

Kot so zapisali, bo cilje iz zakonodajnega svežnja Čista energija za vse Evropejce mogoče doseči le z uvajanjem prožnosti na področjih rabe, proizvodnje in shranjevanja energije. Trenutno je v ospredju predvsem prožnost na področju električne energije. Pri tem sta gonilna elementa potrebnih sprememb učinkovita vzpostavitev trga s prožnostjo ter aktivno vključevanje vse večjega števila odjemalcev, ki bodo s svojim prostovoljnim sodelovanjem aktivno sooblikovali trg.

Evropski regulatorji močno podpirajo zasnovo trga, ki zagotavlja, da vsi viri prožnosti prispevajo k blaženju povečane intermitence in spreminjajočih se vzorcev odjema ter, da se ob tem uporabijo vse možnosti, ki jih omogočajo nove tehnologije, zato v svojih priporočilih predlagajo določene zakonodajne spremembe ob upoštevanju nacionalnih specifik.

Posvetovalni dokument tako obravnava domeno trga s prožnostjo in z njim povezanih konceptov in vlog, v kateri igrajo ključno vlogo aktivni odjemalec, elektrooperaterja, dobavitelji oziroma odgovorni bilančnih skupin, agregatorji, ponudniki energetskih storitev ter operater trga. Dokument pa je namenjen tudi zakonodajalcu, izdajateljem sekundarne zakonodaje na področju trga z električno energijo, informacijskemu pooblaščencu, znanosti in raziskovalcem, posameznikom in poslovnim subjektom, ki delujejo na trgu ali načrtujejo IT rešitve za podporo poslovnim procesom na nacionalni, regionalni ali EU ravni.

Na podlagi dolgoročne vizije bo v letu 2050 odjemalec polno angažiran v omrežnih in tržnih dejavnostih (v kontekstu nudenja prožnosti), energetski sistemi v katere so integrirani najrazličnejši viri so medsebojno integrirani (pretvorba energije za potrebe sezonske hrambe), digitalizacija je prisotna vsepovsod, odjemalec polno izkorišča povezljivost, komunikacije, analitiko in digitalizacijo, operaterji na podlagi medsebojne koordinacije v realnem času izkoriščajo digitalno infrastrukturo in s pomočjo avtomatizacije zagotavljajo zanesljivo obratovanje sistema. To posvetovanje se sicer osredotoča na začetno fazo prehoda v končno stanje prej omenjene vizije in obenem zožuje fokus na elektroenergetski sistem ter na trg z električno energijo.

Gre za prvi, izhodiščni vsebinski sklop posvetovanja, katerega cilj je identificirati področja, ki so z vidika implementacije najbolj zahtevna ali problematična in bodo zahtevala podrobnejšo obravnavo v naslednjih namenskih sklopih.

Prvemu sklopu bodo tako sledili še drugi sklopi z izbranimi tematikami, ki jih bo agencija določila na podlagi izvedenega prvega – izhodiščnega sklopa. Javno posvetovanje se bo zaključilo v letu 2020, in sicer z izhodiščnim stališčem agencije glede implementacije trga s prožnostjo na nacionalni ravni in tudi glede drugih vidikov, ki jih naslavlja sveženj Čista energija za vse Evropejce.

Celoten dokument je objavljen na spletni strani Agencije za energijo.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (10)