Novice

NEK zadovoljuje priporočila OSART misije

Datum: 19. 7. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Poročilo o ugotovitvah in poročilu preveritvene misije OSART o pregledu obratovalne varnosti v Nuklearni elektrarni Krško.

NEK zadovoljuje priporočila OSART misije

V lanskem letu med 15. ter 19. oktobrom je t. i. preveritvena misija, ki jo sestavlja ekipa strokovnjakov iz držav članic in Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) opravila pregled v NEK. Pred začetkom misije so člani ekipe pregledali gradivo o ukrepih, izvedenih v NEK na podlagi prvotne misije. Nato so vse izvedene ukrepe preverili še v sami elektrarni ter spisali celovito poročilo o izvajanju ukrepov, predvidenih v izvedbenem načrtu, prav tako pa ocenili uspešnost izvedenih izboljšav ter prepoznali dobre prakse.

Kot so zapisali v končnem poročilu preveritvene OSART misije je bila v času pregleda opažena pripravljenost in motiviranost vodstva elektrarne za uporabo t. i. benchmarkinga z drugimi jedrskimi elektrarnami, na ta način je vodstvo namenilo pozornost razmisleku glede novih idej in iskanju izboljšav, kar je ekipa pregledovalcev ocenila kot jasen pokazatelj trdne zavezanosti varnosti. Po navedbah članov ekipe je osebje elektrarne med samim pregledom delovalo odprto in pregledno. Trajnostno pozitivni rezultati so bili pridobljeni na številnih področjih, ki so bila pregledana tekom misije. Od vseh na podlagi izvedene osnovne OSART misije iz leta 2017 načrtovanih ukrepov je bilo za časa preveritvenega pregleda v celoti rešenih 70 % ukrepov, 30 % pa jih doseglo zadovoljiv napredek.

Misija je zaključila, da izvedeni ukrepi ter ukrepi v izvajanju popolnoma zadovoljujejo priporočila in predloge prvotne OSART misije. URSJV z izvedbo dodatnih sestankov in inšpekcij redno preverja status izvedbe OSART ukrepov. Do današnjega dne je izvedenih 74 od 75 ukrepov. Zadnji še nedokončani ukrep bo zaključen do konca septembra 2019. Vlada se je na seji 18. julija seznanila s Poročilom o ugotovitvah in poročilu preveritvene misije OSART o pregledu obratovalne varnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK).

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (8)