Novice

Med prednostnimi nalogami tudi trajnostni razvoj in podnebne spremembe

Datum: 22. 7. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Svet EU je sprejel prednostne naloge EU v okviru ZN in za 74. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov (GS ZN).

Med prednostnimi nalogami tudi trajnostni razvoj in podnebne spremembe

Po mnenju Sveta EU smo v kritičnem letu za trajnostni razvoj in ukrepanje proti podnebnim spremembam na ravni ZN. Zato bo Vrh o ciljih trajnostnega razvoja, ki bo 24. in 25. septembra, pravi trenutek za oživitev političnega zagona za uresničitev Agende 2030 in njenih ciljev trajnostnega razvoja, akcijske agende iz Adis Abebe o financiranju za razvoj in tudi sinergij s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah.

Glavna prednostna naloga EU je pospešiti ukrepanje, kar je nujno, če želimo napredovati z izvajanjem tega načrta za ukrepanje na vseh ravneh upravljanja, za ljudi, planet, blaginjo, mir in partnerstvo, za sedanje in prihodnje generacije na svetu. Vrh o ciljih trajnostnega razvoja bo ključen, da se na podlagi pozitivnega duha agende pospeši nujno preoblikovanje v smeri trajnostnega razvoja. Kot so zapisali, bo EU tkala zavezništva v smeri ambicioznega izida vrha, da bi uresničili cilje trajnostnega razvoja, izkoreninili revščino in poskrbeli za to, da nihče ne bo zapostavljen.

EU bo imela dejavno vlogo pri pregledu in reformi političnega foruma na visoki ravni o trajnostnem razvoju, ki naj bi ju GS ZN začela to jesen. EU in njene države članice potrjujejo svojo zavezanost podpori trajnostnemu razvoju z izvajanjem Agende 2030 doma in po svetu, skupaj z nacionalnimi prizadevanji, v sodelovanju z vsemi ustreznimi akterji.

Kot so zapisali v sprejetih sklepih, so podnebne spremembe odločilno vprašanje našega časa. EU se zaveda, da trenutna raven prizadevanj večidel ne zadošča, da bi dosegli globalne cilje, ki so se jim zavezale podpisnice Pariškega sporazuma. Zato je izjemno nujno okrepiti svetovni odziv in sprejeti odločne ukrepe, tudi glede izvajanja mednarodnih sporazumov, na podlagi najnovejših znanstvenih ugotovitev Medvladnega panela za podnebne spremembe. EU prav tako pozdravlja vrhunsko srečanje, ki ga je za 23. september sklical generalni sekretar ZN. To bo namreč pomembna priložnost, da vsi sodelujoči akterji dokažejo svojo pripravljenost sprejeti ukrepe, ki bi prinesli resnične spremembe, in da se določijo ambicioznejši podnebni ukrepi. Na vrhu o podnebnih spremembah in na vrhu o ciljih trajnostnega razvoja bi bilo treba poudariti sinergije med podnebnimi ukrepi in uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja ter akcijsko agendo iz Adis Abebe o financiranju za razvoj. Deležnikom in ljudem po svetu je treba poslati signal, da si bo mednarodna skupnost resno in odločno prizadevala za boj proti podnebnim spremembam ter da te priložnosti ne bi smeli zamuditi. EU je odločena prispevati k višjim svetovnim ciljem, podpirati izvajanje nacionalno določenih prispevkov in prevzeti vodilno vlogo pri pospeševanju podnebnega ukrepanja na vseh področjih. Kar zadeva prilagajanje in načine izvajanja, bo še naprej tesno sodelovala s partnerji, pri čemer bo priznavala njihov pomen pri doseganju dolgoročnih ciljev Pariškega sporazuma. EU pa odločno podpira tudi nedavno oblikovani mehanizem za podnebno varnost, katerega namen je obravnavati učinke podnebnih sprememb na stabilnost in varnost po svetu. Opozarja pa, da so pri tem potrebna boljša orodja za zgodnje opozarjanje in zgodnje posredovanje v nestabilnih razmerah.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (28)