Novice

Z optimizacijo do dodatnih prihrankov v javnih stavbah

Datum: 23. 7. 2019 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: Shutterstock

Energetska agencija za Podravje (krajše Energap) s partnerji aktivno sodeluje v okviru projekta MEM na področju energetskega upravljanja v občinah.

Z optimizacijo do dodatnih prihrankov v javnih stavbah

Kot poudarjajo v agenciji Energap, lahko z ustreznimi optimizacijskimi ukrepi v javnih stavbah dosežemo velike dodatne prihranke. Gotovo ni naključje, da veliko pozornost namenjajo prav optimizaciji energetskih sistemov kot pomembnemu delu energetskega upravljanja stavb. Eden ključnih ciljev gospodarnega upravljanja javnih stavb je namreč vzpostaviti takšen sistem energetskega upravljanja, ki bo učinkovit in bo omogočal doseganje dodatnih prihrankov energije, hkrati pa bo zagotavljal primerne bivalne pogoje uporabnikom stavb.

Že samo pravilne nastavitve omogočajo od 5 do 10 % prihranke

»Učinkovito energetsko upravljanje stavb temelji na rednem spremljanju tako rabe energije kot tudi nekaterih drugih parametrov, kot je npr. temperatura posameznih prostorov. Priporoča se, da je zbiranje podatkov avtomatizirano in da so časovni intervali spremljanja čim pogostejši, saj se le na ta način, v okviru analize podatkov, pridobi primeren vpogled v delovanje obstoječih energetskih sistemov v stavbi. To predstavlja osnovo za načrtovanje ustreznih optimizacijskih ukrepov, ki imajo pomembno vlogo pri doseganju dodatnih prihrankov. V večini primerov so to ne-investicijski ukrepi, kot npr. optimizacija ogrevalne krivulje, uravnoteženje prezračevalnega sistema, namestitev tipal za regulacijo notranje temperature. Samo s pravilnimi nastavitvami, tudi novih naprav, lahko dosežemo od 5 do 10-odstotne prihranke,« pojasnjuje Energap.

Za tovrstna prizadevanja je zelo pomemben projekt energetskega upravljanja v občinah MEM (Municipal Energy Management). Gre za mednarodni projekt sofinanciran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative EUKI. Projekt se osredotoča na učinkovito energetsko upravljanje v občinah in prinaša nove izzive in priložnosti štirim projektnim partnerjem oz. regijam Nemčije, Bolgarije, Litve in Slovenije. Partner iz Slovenije je Energetska agencija za Podravje.

Glavnino identificiranih ukrepov bodo izvedli v novi kurilni sezoni

 »V zadnjih mesecih smo v okviru mednarodnega projekta MEM projektni partnerji  osredotočeni na izbor primernih ne-investicijskih in nizko investicijskih ukrepov s področja optimizacije obstoječih energetskih sistemov. Ukrepi v javnih stavbah, ki jih je v okviru projekta izbrala naša agencija se načrtujejo na podlagi opravljenih pregledov energetskih sistemov in meritev izbranih parametrov. V svoje delo vnašamo izkušnje in znanje pridobljene v okviru partnerskih projektnih srečanj. Med tem, ko smo v vzorčni javni stavbi postopek optimizacije že uspešno zaključili se pričakuje, da bo glavnina identificiranih ukrepov izvedena v obdobju nove kurilne sezone,« pravijo v agenciji Energap.

Sicer pa izvajanje projekta MEM poteka že od oktobra 2017. V tem okviru želi Energap v občinah in občinskih stavbah vzpostaviti takšen sistem upravljanja, ki bo učinkovit in bo zadovoljeval potrebe občin na tem področju.

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (8)