Novice

V globalnem sektorju obnovljivih virov energije lani zaposlenih 11 milijonov ljudi

Datum: 23. 7. 2019 Besedilo: Polona Bahun

To je za sedem odstotkov več kot v letu 2017, ko je število zaposlenih znašalo 10,3 milijona ljudi.

V globalnem sektorju obnovljivih virov energije lani zaposlenih 11 milijonov ljudi

Po podatkih iz letošnjega poročila Mednarodne agencije za obnovljive vire energije (IRENA) o zaposlitvah v sektorju obnovljivih virov energije vodilne države ostajajo Kitajska, Brazilija, ZDA, Indija in članice EU. Delež azijskih držav pa še naprej ostaja na 60 odstotkih vseh zaposlenih. Kje in kako se ustvarjajo nove zaposlitve je odvisno od več dejavnikov, med drugim od nacionalnih in industrijskih politik, dobavnih verig, trgovinskih vzorcev in industrijskih trendov.

Prvo mesto po številu zaposlenih v sektorju ohranja fotovoltaična industrija, kjer je zaposlena tretjina vse delovne sile v sektorju. Število zaposlenih v fotovoltaični industriji se je lani povečalo v Indiji, jugovzhodni Aziji in v Braziliji, zmanjšalo pa se je na Kitajskem, v ZDA, na Japonskem in v EU. Poročilo ugotavlja, da ima vedno večji doprinos k rasti števila delovnih mest tudi vse večja samooskrba z električno energijo iz sončnih elektrarn, saj širi dostop do energije in spodbuja gospodarske dejavnosti v prej izoliranih skupnostih.

Zaradi naraščajoče proizvodnje biogoriv se je število delovnih mest v tem sektorju lani povečalo za šest odstotkov na 2,1 milijona ljudi. Brazilija, Kolumbija in jugovzhoda Azija ima delovno intenzivne dobavne verige, zato je zaposlenih več, medtem, ko so te dejavnosti v ZDA in EU veliko bolj mehanizirane.

Največ nameščenih zmogljivosti obnovljivih virov energije predstavljajo hidroelektrarne (50 odstotkov), a rast se počasi zaustavlja, saj sta hidroenergijo prehiteli tako sončna kot vetrna energija. V tem sektorju je bilo leta 2018 neposredno zaposlenih 2,1 milijona ljudi, od tega tri četrtine v operativi in vzdrževanju. Hidro industrija največ ljudi zaposluje v Indiji (17 odstotkov), sledita Kitajska s 15 in Brazilija z 10 odstotki.

Vetrna industrija je lani zaposlovala 1,16 milijona ljudi po svetu, kar je bilo odstotek več kot leta 2017. Azija s 620 tisoč zaposlenimi predstavlja polovico vseh zaposlenih v sektorju. Tej sledita EU z 28 odstotki in ZDA z desetimi odstotki zaposlenih.

Kot zaključuje IRENA, se število držav, ki proizvajajo, trgujejo in nameščajo zmogljivosti obnovljivih virov energije, povečuje iz leta v leto, zato gre pričakovati, da bo število zaposlenih v tem sektorju še naprej naraščalo. Razlog, da se države vse bolj obračajo k obnovljivim virom energije pa so tudi zaveze, ki so jih sprejele, med drugim tudi prehod v nizkoogljično družbo.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (28)