Novice

Spodbuden odziv občanov na nepovratne finančne spodbude

Datum: 1. 8. 2019 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: splet

Pomembnejši pokazatelji poslovanja Eko sklada v letu 2018 glede dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud.

Spodbuden odziv občanov na nepovratne finančne spodbude

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je, kot je poudarjeno v njegovem v letnem poročilu 2018, pomemben izvajalec politike na področju varstva okolja v Sloveniji. Kot javna finančna institucija za spodbujanje okoljskih naložb je Eko sklad svoje poslanstvo v letu 2018 opravljal s kreditiranjem okoljskih naložb, z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud ter z dejavnostjo na področju ozaveščanja javnosti o naložbah, ki prispevajo k manjšemu obremenjevanju okolja in manjši rabi energije.

Na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) je Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za različne naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti ter s tem prispeval k uresničevanju ciljev akcijskega načrta za energetsko učinkovitost, sprejetega za obdobje 2014 - 2020. Poleg tega je koordiniral in financiral brezplačno energetsko svetovanje občanom v okviru mreže ENSVET. Možnost pridobitve nepovratne finančne spodbude in ugodnega kredita Eko sklada za istovrstne naložbe je pri občanih podobno kot v letu 2017 tudi v letu 2018 naletela na dober odziv, so zapisali v letnem poročilu.

Nepovratne finančne spodbude iz dveh virov sredstev

Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud je Eko sklad izvajal na podlagi sprejetega Programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v letu 2018 ter na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018.

»Iz obeh virov sredstev je bilo v letu 2018 za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud v veljavi 13 javnih pozivov iz preteklih let in 4 novi javni pozivi, objavljeni v letu 2018, v okviru katerih je bilo v letu 2018 dodatno zagotovljenih 70,9 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 39,5 milijona evrov občanom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, 8,5 milijona evrov pa za okolju prijaznejša vozila v cestnem prometu,« je pojasnil Eko sklad.

Nadalje je bilo 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev razpisanih za naložbe v javnem sektorju za energetsko prenovo stavb ter za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb družbenega pomena, 3,5 milijona evrov občinam za naložbe v kolesarsko infrastrukturo, 0,4 milijona evrov za postavitev električnih polnilnic v zavarovanih območjih, 4 milijone evrov pa za naložbe podjetij v učinkovito rabo energije.

Skupno izplačali 37,7 milijona evrov nepovratnih sredstev   

»Prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude, ki so pravočasno in pravilno zaključili sofinancirane naložbe in predložili ustrezno zaključno dokumentacijo, je bilo v letu 2018 izplačano skupaj 26,2 milijona evrov nepovratnih sredstev za naložbe v stanovanjskih stavbah, za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb in energetsko obnovo stavb v lasti občin družbenega pomena 5,3 milijona evrov, za okolju prijazna vozila in trajnostno mobilnost v zavarovanih območjih 6,1 milijona evrov nepovratnih sredstev, za energetske preglede podjetij pa 0,046 milijona evrov,« je Eko sklad med drugim zapisal v letnem poročilu 2018. K temu je še dodal, da je skupen znesek vseh izplačanih nepovratnih sredstev v letu 2018 znašal 37,7 milijona evrov, od tega 9,7 milijona evrov upravičencem iz Sklada za podnebne spremembe.

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)