Novice

ELES vključen v evropski projekt na področju e-mobilnosti

Datum: 5. 8. 2019 Besedilo: Brane Janjič

V projektu sodeluje 32 partnerjev, sofinancira pa ga Evropska unija preko programa Obzorje 2020 v višini 15 milijonov evrov.

ELES vključen v evropski projekt na področju e-mobilnosti

ELES je skupaj z 32 partnerji zasnoval projekt z naslovom Demonstracija uporabnikom prijaznih rešitev polnjenja e-vozil za krajše in daljše razdalje z namenom spodbujanja množične uporabe e-vozil v Evropi – INCIT-EV, ki se bo ukvarjal z uporabo napredne polnilne infrastrukture in tehnologij ter s tem povezanimi novimi poslovnimi modeli. Projekt INCIT-EV je sicer zasnovan skladno s konceptom celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil E8 (https://www.e8concept.com), ki so ga razvili strokovnjaki družbe ELES. Elesov koncept izpostavlja pomen dobre uporabniške izkušnje pri uporabi e-vozil, kar vključuje čim bolj enostavno in uporabniku prijazno polnjenje vozil, hkrati pa preprečuje negativne vplive na elektroenergetski sistem. Z navedenim projektom bo ELES slovenski koncept E8 razširil na evropsko raven, pri čemer bo pomemben del projekta tudi raziskovanje vedenja uporabnikov e-vozil z uporabo najnovejših nevroznanstvenih tehnik. Na podlagi dobljenih ugotovitev bo  nato ELES s partnerji razvil aplikacije in storitve za uporabnikom prijazno upravljanje, nadzor in optimizacijo polnilne infrastrukture.
Zaradi možnih negativnih vplivov hitre rasti e-mobilnosti na dogajanja v elektroenergetskem sistemu je izjemno pomembno, da se z e-mobilnostjo ukvarjajo tudi sistemski operaterji elektroenergetskega omrežja. Prva, ki sta se tega lotila in se tesno povezala z avtomobilsko industrijo, sta sistemska operaterja iz Slovenije in Španije, svoje izkušnje pa bosta preko navedenega projekta delila tudi s partnerji v širšem evropskem prostoru. Projekt sofinancira Evropska unija preko programa Obzorje 2020 v višini skoraj 15 milijonov evrov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)