Novice

SENG v letu 2018 uspešno zaključile večji investicijski ciklus

Datum: 7. 8. 2019 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost, Foto: arhiv SENG

Iz družbe Soške elektrarne Nova Gorica so pred kratkim sporočili, da je na njihovi spletni strani objavljeno letno poročilo 2018.

SENG v letu 2018 uspešno zaključile večji investicijski ciklus

Kot je zapisano v Pismu direktorja, so SENG uspešna, sodobna urejena družba z dolgoletno tradicijo pri izrabi hidroenergetskega potenciala povodja Soče v sozvočju z naravnim in družbenim okoljem. Konec leta 2018 je sovpadal z iztekom mandata direktorja Marjana Pintarja. S 1. januarjem 2019 pa je vodenje družbe SENG za mandatno obdobje štirih let prevzel mag. Radovan Jereb.

Po besedah direktorja SENG mag. Radovana Jereba dosežen poslovni rezultat v višini 4 milijone evrov čistega dobička presega planiranega in je rezultat zanesljivega in varnega obratovanja, visoke stopnje obratovalne pripravljenosti naprav in postrojev, strokovnosti in zavzetosti vseh zaposlenih ter racionalizacije in optimizacije delovnih procesov, kar družbi omogoča hitro odzivnost na razmere v poslovnem okolju.  

Soške elektrarne Nova Gorica so izrazito razvojno naravnana družba, saj le razvoj omogoča nove poslovne priložnosti. Le-te se kažejo zlasti na področju izgradnje malih hidroelektrarn, kjer ima družba največ znanja in izkušenj ter na področju ostalih obnovljivih virov. V letu 2018 je bil uspešno zaključen večji investicijski ciklus, ki je obsegal izvedbo planiranih rekonstrukcij obstoječih objektov in novogradnjo mHE Kneža.

Z izgradnjo in obratovanjem nove male HE Kneža, ki je v decembru 2018 že pridobila uporabno dovoljenje, je vodotok Kneža optimalno energetsko izkoriščen. Pretočna elektrarna s planinskim zajetjem izkorišča skoraj 74 m bruto padca. V strojnici je en agregat z instalirano močjo okoli 850 kW s Francis turbino s horizontalno gredjo. Ocenjena letna proizvodnja je 3,3 GWh obnovljive električne energije. Načrtovanje elektrarne, umeščanje v prostor, projektiranje in nadzor je plod lastnega dela zaposlenih v SENG. (mj)

Več o tem na www.seng.si/o-druzbi/porocila

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 4, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)