Novice

S septembrom se aktivno nadaljuje delo na pripravi NEPN

Datum: 7. 8. 2019 Besedilo: Polona Bahun

MzI namreč 3. septembra pripravlja javno posvetovanje o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO) za Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN).

S septembrom se aktivno nadaljuje delo na pripravi NEPN

Še pred posvetovanjem, predvidoma 27. avgusta, bo Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) na uradni spletni strani NEPN objavilo posodobljeno verzijo NEPN. Sočasno bo objavljena tudi 1. faza CPVO, tako imenovano vsebinjenje oziroma scoping. V 1. fazi CPVO bodo na podlagi začetnega pregleda stanja okolja in vsebine osnutka NEPN evidentirani pomembni vplivi izvedbe ciljev, politik in ukrepov NEPN na okolje ter podani predlogi okoljskih ciljev in kazalcev, na podlagi katerih bo izvedena presoja vplivov NEPN na okolje.
Na podlagi posvetovanja bo 1. faza CPVO dopolnjena, dopolnjen dokument pa bo predstavljal izhodišče za pripravo 2. faze CPVO (priprava Okoljskega poročila za pridobitev mnenja o ustreznosti), v katerem bodo pomembni vplivi NEPN na okoljske cilje podrobneje obravnavani in presojani. Po pripravi 2. faze CPVO bo organizirana javna obravnava. V času priprave okoljskega poročila in javne obravnave bo naknadno organizirana še dodatna posvetovalna delavnica.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu, je za NEPN pomembno, da se izvede dobra presoja učinkov, ki jih ukrepi iz tega načrta prinašajo za okolje in s tem za vse prebivalce Slovenije.

Na posvetovanju 3. septembra, ki bo potekalo na ministrstvu z začetkom ob 9:30 uri, MzI od sodelujočih zainteresiranih javnosti pričakuje čim več povratnih informacij. Le tako bo mogoče pripraviti kvaliteten in ambiciozen NEPN. Ob tem na ministrstvu še poudarjajo, da je zaradi omejenega števila mest potrebna predhodna prijava, ki jo pričakujejo do vključno 30. avgusta do 12. ure.

Spomnimo, osnutek NEPN, ki ga je Slovenija Evropski komisiji morala posredovati do konca lanskega leta, je bil pripravljen na preteklih sprejetih dokumentih, zato velike ambicioznosti v njem ni bilo, na kar je Slovenijo opozorila tudi komisija. Ta želi namreč države po posameznih področjih spodbuditi k čim bolj konkretnim in ambicioznim ciljem, da bi tako dosegli skupne zastavljene evropske cilje. Da bi do konca leta, ko morajo države EU dokončno obliko dokumenta posredovati komisiji, pripravili kakovosten in hkrati izvedljiv NEPN, ki bo imel široko družbeno podporo, je MzI že izpeljal številne aktivnosti. Pri pripravi dokumenta MzI strokovno in tehnično podporo zagotavlja konzorcij institucij pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan, ki je osvežil in pripravil potrebne strokovne podlage zanj.

Podrobnejše podatke o prijavi najdete na spletni strani ministrstva.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)