Novice

Lani iz naslova omrežnine zbranih 371,8 milijona evrov

Datum: 8. 8. 2019 Besedilo: Brane Janjič

Delež nakupa energije in omrežnine v končnem računu za elektriko je v letu 2018 znašal 69 odstotkov, preostanek se nanaša na dajatve, trošarino in DDV.

Lani iz naslova omrežnine zbranih 371,8 milijona evrov

Kot so zapisali na Ministrstvu za infrastrukturo je končni znesek za plačilo dobavljene električne energije, ki se zaračunava odjemalcem električne energije, sestavljen iz cene električne energije, omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema, energetskih dajatev, trošarine na električno energijo in davka na dodano vrednost. Po podatkih ministrstva je bilo v letu 2018  iz naslova omrežnine skupaj zbranih 371,8 milijona evrov, od tega 277,7 milijona evrov omrežnine za distribucijski sistem in 94,1 milijona evrov za prenosni sistem. Poleg tega je bilo zbranih še 3,2 milijona evrov omrežnine za čezmerno prevzeto jalovo energijo in 11,3 milijona evrov omrežnine za priključno moč, ki sta namenjeni izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja.

Kot rečeno, se na končnem računu za porabljeno električno energije poleg stroška proizvodnje in omrežnine nahajajo še trošarina, dajatve in davek. Trošarina na električno energijo je prihodek državnega proračuna, pri čemer je bilo iz naslova trošarine na električno energijo v letu 2018 skupaj zbranih 31,7 milijona evrov.

Povedano v odstotkih, lani se je 69 odstotkov končnega zneska računa za električno energijo nanašalo na plačilo nakupa energije in omrežnino, za energetske dajatve in trošarino je šlo 13 odstotkov, 18 odstotkov pa je znašal davek na dodano vrednost.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)