Novice

Stekel projekt EmpowerMed

Datum: 4. 9. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Njegov glavni cilj je prispevati k zmanjšanju energetske revščine v Sredozemlju.

Stekel projekt EmpowerMed

Gre za projekt iz programa Horizon 2020, katerega koordinator je Focus, društvo za sonaraven razvoj. Projekt bo trajal do 31. avgusta 2023, njegova vrednost pa znaša nekaj manj kot dva milijona evrov. Cilj projekta EmpowerMed je prispevati k zmanjšanju energetske revščine v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na vključevanju in opolnomočenju žensk.

V sredozemskih državah se obalna območja soočajo s številnimi posebnimi izzivi na področju energetske revščine, povezanimi predvsem s toplotnim udobjem stanovanj. Stavbe so komaj izolirane, pogosto sploh nimajo ogrevalnih sistemov, ali pa so ti zelo neučinkoviti. Pomemben element energetske revščine pa na teh področjih predstavlja tudi komponenta hlajenja. Energetska revščina nesorazmerno prizadene ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske. Obenem pa so ženske pomemben akter v boju proti energetski revščini. Prav tako partnerji v projektu želijo s projektom nasloviti vpliv energetske revščine na zdravje ljudi, zato se bodo povezovali tudi z zdravstvenimi delavci.

Partnerji pri projektu k zmanjšanju energetske revščine želijo prispevati z izvajanjem niza praktičnih ukrepov za energetsko učinkovitost in rabo OVE, katerih cilj je krepitev gospodinjstev pri naslavljanju energetske revščine, s posebnim fokusom na ženske in zdravje. Poleg tega tudi z ocenjevanjem učinkovitosti izvedenih ukrepov in oblikovanjem političnih priporočil ter z zagovarjanjem politik in ukrepov za naslavljanje energetske revščine med ključnimi akterji na lokalni in evropski ravni.

V okviru projekta bo prvi korak devetih partnerjev izgraditi mreže lokalnih akterjev na šestih pilotnih območjih (Barcelona – Španija, Marseille – Francija, Padova – Italija, Primorska – Slovenija, Zadar – Hrvaška in Vlora – Albanija) in prenesti znanja ter izkušnje, ključne za krepitev zmogljivosti vseh vključenih akterjev pri izvajanju praktičnih ukrepov. Jedro projekta predstavlja izvedba praktičnih ukrepov za reševanje energetske revščine, kot so pristopi v skupnosti, obiski gospodinjstev, samostojni pristopi, podpora majhnim naložbam in zdravstvene delavnice. Uspešnost in vplivi izvedenih ukrepov bodo ocenjeni in analizirani, rezultati pa bodo v pomoč pri oblikovanju političnih priporočil. Te bodo ključni akterji zagovarjali pri spodbujanju politik proti energetski revščini.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (41)