Novice

MzI objavil dopolnjen osnutek NEPN

Datum: 6. 9. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Dopolnjen osnutek je pripravil konzorcij institucij pod vodstvom Instituta Jozef Stefan.

MzI objavil dopolnjen osnutek NEPN

Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) predstavlja pomemben akcijsko strateški dokument, s katerim si bo Slovenija določila nacionalne energetske in podnebne cilje ter politike in ukrepe do 2030 in s pogledom do 2040 na petih področjih energetske unije: razogljičenju, energetski učinkovitosti, energetski varnosti, notranjem trgu ter raziskav, inovacij in konkurenčnosti.

V Sloveniji imamo že določen cilj do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov v sektorju izven ETS za 15 odstotkov glede na leto 2005, obenem pa je v dopolnjenem osnutku NEPN predlagan cilj, da bomo do leta 2030 dosegli vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov energije. V obdobju do 2030 naj bi od leta 2007 energetsko učinkovitost izboljšali vsaj za 32,5 odstotka, prizadevati pa si moramo tudi za zagotavljanje zanesljive in konkurenčne oskrbe z energijo, pri čemer moramo upoštevati dekarbonizacijo proizvodnje električne energije in zmanjševanje odvisnosti od uvoza.

Za uresničevanje nacionalnih prispevkov in ciljev so v dopolnjenem osnutku NEPN pripravljeni različni scenariji, ki predstavljajo izhodišče za celovito presojo vplivov NEPN na okolje. Največji izzivi Slovenije se kažejo na področju prometa, saj projekcije kažejo nadaljnjo rast osebnega in tovornega prometa do leta 2030. Dodatne izzive predstavlja tudi nadaljnje uvajanje obnovljivih virov energije, predvsem z vidika njihovega umeščanja v prostor.

V naslednjem koraku priprave NEPN bo pripravljen osnutek okoljskega poročila, čemur bo sledil končni izbor scenarija in ciljev ter podrobnejše usklajevanje ukrepov ter izdelava makroekonomske ocene učinkov. Doseganje zastavljenih energetskih in podnebnih ciljev bo ena osrednjih prioritet Slovenije do leta 2030, saj bo to bistveno vplivalo na kakovost življenja vsakega izmed nas.

Dopolnjen osnutek NEPN je objavljen na spletni strani NEPN, danes ob 11. uri pa bo na Institutu Jozef Stefan potekala tudi javna predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (41)