Novice

V MHE Borovlje trenutno vgrajujejo strojno opremo

Datum: 9. 9. 2019 Besedilo: Miro Jakomin

Gradnja MHE Borovlje, ki jo Savske elektrarne Ljubljana (SEL) gradijo na Savi Dolinki pri Slovenskem Javorniku, je že prešla v zaključno fazo.

V MHE Borovlje trenutno vgrajujejo strojno opremo

Ta projekt je vreden 2,7 milijona evrov, saj gre za gradnjo na neugodni lokaciji s prodnato podlago, ki je terjala obsežna pripravljalna dela, kot so zavarovanje izkopa gradbene jame z varovalno armirano betonsko pilotno steno globine 7 do 12 metrov, postavitev varovalnega nasipa v strugi Save in druga zahtevna dela.

Ker je na nasprotni strani še ena hidroelektrarna v zasebni lasti, bo MHE Borovlje upravičena le do polovice vodnega vira. Ob tem še omenimo, da je objekt zasnovan tudi z vidika lažjega in za okoliške prebivalce manj motečega vzdrževanja in praznjenja prodnega zadrževalnika Javornik.

Kot je povedal vodja projekta Roman Modic iz Savskih elektrarn Ljubljana, so gradbena dela na objektu v zaključni fazi, trenutno vgrajujejo strojno opremo (turbina), skoraj v celoti je vgrajena tudi hidromehanska oprema. Po terminskem planu naj bi dela zaključili v januarju 2020, predvidoma v aprilu 2020 pa naj bi pridobili uporabno dovoljenje.

Elektrarna bo avtomatizirana in daljinsko vodena

MHE Borovlje je trenutno edina hidroelektrarna, ki jo gradijo Savske elektrarne Ljubljana. Po besedah inženirja Romana Modica je njihova usmeritev proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE), zato stremijo k iskanju novih lokacij ali odkupu obstoječih elektrarn, ki jih lastniki ne želijo več upravljati.

Dokončana mala hidroelektrarna nazivne moči 395 kW bo popolnoma avtomatizirana in daljinsko vodena, v električno omrežje pa bo letno oddajala približno 1.800 MWh električne energije, kar naj bi zadostovalo za oskrbo 450 gospodinjstev, je med drugim pojasnil vodja projekta. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (41)