Novice

Holdingu Slovenske elektrarne višja bonitetna ocena

Datum: 9. 9. 2019 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

Bonitetna agencija Moody's je Holdingu Slovenske elektrarne povišala dolgoročno bonitetno oceno z Ba2 na Ba1. 

Holdingu Slovenske elektrarne višja bonitetna ocena

Zvišanje bonitetne ocene pomeni rast zaupanja, da bo skupina HSE kot vodilni proizvajalec električne energije v Sloveniji sposobna izpolnjevati zadane finančne obveznosti in vzdrževati kreditne kazalce na ustrezni ravni. 
Ob tem v agenciji Moody's pričakujejo, da se bo HSE v prihodnjih letih še naprej učinkovito razdolževal, in sicer ob predpostavkah ugodnega gibanja cen električne energije, ki je posledica naraščajočega povpraševanja po električni energiji na Balkanu, ohranjanja cen ogljičnih kuponov vsaj na sedanjih ravneh, to je 25€/tono, ter zmernih investicijskih izdatkov in odsotnosti izplačevanja dividend. 
Mag. Stojan Nikolić, generalni direktor HSE, je ob izboljšanju bonitetne ocene izpostavil, da je ta korak za skupino HSE potrditev uspešnosti pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev v preteklosti in hkrati tudi potrditev ustreznosti zastavljenih ciljev za prihodnost. » Z višanjem bonitetnih ocen  nam vsekakor raste ugled tako doma kot v mednarodnem okolju, s tem pa bomo našo vizijo še lažje izpolnjevali. V poslovnem, finančnem in trgovalnem pogledu torej ostajamo ugledna skupina, ki v celoti in pravočasno izpolnjuje zadane obveznosti. Naši prihodnji načrti so zastavljeni ambiciozno in prizadevali si bomo ostati ena največjih in najuspešnejših slovenskih poslovnih skupin,« je sklenil mag. Nikolić.
Več informacij o tem na https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Holding-Slovenske-Elektrarnes-rating-to-Ba1-from-Ba2--PR_409612. (bj)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (41)