Novice

URSJV objavila še razširjeno poročilo za leto 2018

Datum: 16. 9. 2019 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: arhiv Naš stik

Uprava RS za jedrsko varnost je objavila še Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2018.

URSJV objavila še razširjeno poročilo za leto 2018

Gre za poročilo s podrobnejšimi opisi za leto 2018 (obsegajo 403 strani), ki bi po besedah URSJV utegnili zanimati strokovno javnost. S tem so pripravljene vse tri različice Poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2018.

Kot je znano, so 12. julija 2019 na spletnih straneh URSJV objavili Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2018, ki ga je Vlada RS potrdila 11. julija 2019 na 39. redni seji in poslala v obravnavo Državnemu zboru. Namenjeno je širši javnosti, v njem pa so dogajanja in dejavnosti na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v letu 2018 povzeta na 100 straneh.

Brez pretresov na področju jedrske varnosti

Kot so zapisali v povzetku Razširjenega poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2018, je to leto na področju jedrske varnosti in varstva pred ionizirajočim sevanjem minilo brez pretresov. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je obratovala brez večjih težav, z le eno ročno postopno zaustavitvijo zaradi manjših težav na sistemu nadzora glavnega transformatorja, kar je osebje ustrezno rešilo. Spomladi so v NEK opravili redni remont, med katerim so izvedli nekaj pomembnih izboljšav. Nadaljevala se je tudi gradnja utrjene varnostne zgradbe 2 (BB 2) in projektiranje suhega skladišča izrabljenega goriva.

Nadaljeval se je evropski tematski strokovni pregled na področju staranja (»Topical Peer Review« po direktivi o jedrski varnosti), v okviru katerega so se pregledala poročila o spremljanju staranja jedrskih objektov v Evropski uniji. Na osnovi pregleda in izhajajočih priporočil URSJV in NEK pripravljata načrt ukrepov, s katerimi bo v prihodnosti stanje elektrarne na področju staranja še izboljšano, je med drugim zapisano v omenjenem povzetku. 

Več o tem na: www.gov.si

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (6)