Novice

Zaživel spletni portal Moj elektro

Datum: 6. 10. 2019 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

Distribucijska podjetja so vzpostavila sistem za enoten dostop do merilnih podatkov, ki odjemalcem omogoča vpogled v vrsto podatkov. 

Zaživel spletni portal Moj elektro

Elektrodistribucijska podjetja, združena v Gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije, so vzpostavila brezplačen enoten spletni portal Moj elektro, ki uporabnikom omogoča dostop do svojih merilnih podatkov ne glede na elektrodistribucijsko območje ali dobavitelja. Uporabniki lahko tako poslej na osnovi prijave v napredni merilni sistem in na podlagi upravičenosti do podatkov merilnega mesta (lastnik/plačnik) dostopajo do podatkov, kot so:

tehnična opremljenost merilnega mesta, ki je osnova za obračun električne energije,
mesečni obračunski podatki porabljene električne energije,
porabljena električna energija v preteklih dnevih v izbranem časovnem obdobju in
porabljena električna energija v 15-minutnih intervalih za pretekle dneve.

Uporabniki omrežja bodo tako lahko preko portala dobili jasne informacije o lastni porabi električne energije in o tem, kako upravljati s porabo. Prikaz podatkov o porabljeni električni energiji je sicer odvisen od ustrezne tehnične opremljenosti merilnega mesta (napredni merilni sistem) in razpoložljivosti podatkov v naprednem merilnem centru posameznega elektrodistribucijskega podjetja. Portal je namenjen končnim uporabnikom (odjemalcem in proizvajalcem električne energije), ki doslej niso imeli možnosti centraliziranega dostopa do merilnih podatkov na svojih ali pooblaščenih merilnih mestih. 

V GIZ distribucije napovedujejo, da bodo projekt enotnega dostopa do merilnih podatkov nadgradili z razvojem storitev za vse upravičence do podatkov (dobavitelji, agregatorji, pooblaščenci), preko portala pa je predvideno tudi informiranje končnih uporabnikov z ustrezno tehnično opremljenostjo merilnega mesta o kakovosti oskrbe z električno energijo. Vsem uporabnikom portala Moj elektro pa je že na voljo tudi brezplačna mobilna aplikacija v trgovini Google Play (za uporabnike Android operacijskih sistemov), v kratkem pa bo na voljo tudi v App Store (za uporabnike iOS operacijskih sistemov). (bj)

 


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 6, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (9)