Novice

V znanju je moč, v sodelovanju povezanost!

Datum: 22. 10. 2019 Besedilo: Miro Jakomin

Na spominskem srečanju v Žirovnici, ob Dnevu suverenosti, je slavnostni govornik doc. dr. Drago Papler izpostavil tudi pomen energetske suverenosti.

V znanju je moč, v sodelovanju povezanost!

Spominske slovesnosti, ki je potekala 18. oktobra ob Dnevu suverenosti (25. oktober) v rojstni hiši Matije Čopa, so se udeležili predstavniki občine Žirovnice in Zveze veteranov vojne za Slovenijo ter občanke in občani. 

Navzoč je bil tudi general Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Ta je med drugim povedal, da knjigo o osamosvojitveni vojni pripravlja tudi Elektro Maribor. Znano je, da je prvo knjigo s področja osamosvojitve v elektrodistribuciji napisal doc. dr. Drago Papler, in sicer »Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna leta 1991«.

Doc. dr. Drago Papler je v nagovoru izpostavil pomen 25. oktobra 1991, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak JLA zapustil slovensko ozemlje. Gre za enega ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije. 

V nadaljevanju je predstavil pomembnejše prelomnice v osamosvojitveni vojni leta 1991 na Gorenjskem, pri čemer je izpostavil vlogo elektrodistributerjev. »Elektrika je bila eno izmed sredstev pritiska na vojsko. Elektrodistributerji so v nevarnih razmerah s tesnobo v srcu izpolnjevali delovne naloge. Doživljali so stisko, ko so dobili zahtevno nalogo, ki so jo morali izvršiti. Odločno so se podali v neznane in nepredvidljive situacije ter izpolnili pričakovanja,« je poudaril doc. dr. Papler. Nato je na kratko orisal dosedanji razvoj elektroenergetike na Gorenjskem.

O pomenu energetske suverenosti

V drugem delu govora je doc. dr. Papler poudaril, da je energetska suverenost danes zelo pomembna za vsako državo. »Plinska kriza leta 2008 je bila opomin. Imeli smo srečo, da imamo oskrbo iz več virov. V elektroenergetskem sistemu se dopolnjuje strukturo proizvodnih virov: z izgradnjo novih objektov in povezav z evropsko interkonekcijo UCPE, s posodobitvijo obstoječih velikih hidroelektrarn kot je HE Moste, z izgradnjo novih elektrarn na spodnji Savi, s spodbudo širitve obnovljivih virov energije, kot so male hidroelektrarne, sončne elektrarne, kogeneracije in drugi viri. Z Nacionalnim energetskim podnebnim načrtom kot akcijsko strateškim dokumentom do leta 2030 (in s pogledom do leta 2040) pa bodo določeni cilji, politike in ukrepi na petih razsežnostih Energetske unije, kot so razogličenje (emisije ZGP in OVE), energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost,« je dejal doc. dr. Papler.    

Posodabljanje distribucijskega omrežja

Nadalje je slavnostni govornik omenil, da so v današnjem času naprednih tehnologij proizvodni obnovljivi viri vključeni v sisteme za prilagajanje energetskih potreb in hranilnike energije. Z vlaganji se vzpostavljajo pametna omrežja ter zagotavljajo vsaj delno samooskrbo odjemalcev. Po drugi strani z ugodno ponudbo novih sodobnih ogrevalnih sistemov narašča število porabnikov, kot so toplotne črpalke, ki rabijo več električne energije. Posledica je v vse večjem vlaganju v posodobitev distribucijskega omrežja.

»Izvedene so bile posodobitve razdelilnih transformatorskih postaj z novo sodobno oklopljeno izvedbo izolirano s plinom SF6, kar je pomenil prihranek v prostoru, zagotovil tehniško varnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo. Pomembno je varčevanje energije, energetska sanacija javnih stavb in sistem upravljanja energije v stavbah, kjer se občine prizadevajo za energetsko učinkovitost,« je povedal doc. dr. Papler.

Omenil je tudi poslovne priložnosti na področju energetskih storitev in električne mobilnosti z zeleno logistiko, ki bo v prihodnosti pomemben turistični razvojni spodbujevalec regije, z vzpostavitvijo goste mreže električnih polnilnic za električna vozila.

Naj sije sonce na elektroenergetiko!

»V smislu razvoja družbe danes velja: Sinergija je orožje, ki z znanjem, izkušnjami in novimi tehnologijami ustvarja dodano vrednost, z upoštevanjem  proizvodnih, omrežnih, storitvenih, ekonomskih in okoljskih vidikov za skupne učinke. V znanju je moč! V sodelovanju je povezanost! S sinergijo ustvarjamo napredek! Naj sije sonce na elektroenergetiko, izrabimo naravne potenciale alpskega prostora za čim večjo energetsko suverenost,« je med drugim še poudaril doc. dr. Papler.  

V zaključnem delu spominske slovesnosti v Žirovnici ob Dnevu suverenosti so podelili še priznanja. Poleg pevskega zbora in harmonikarja so dogodek s svojimi nastopi popestrili tudi učenci osnovne šole Žirovnica. 

 

 

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (10)