Novice

HSE-EDT bo začela prevzemati in skladiščiti elektrofiltrski pepel

Datum: 23. 10. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Začetek prevzema in skladiščenja elektrofiltrskega pepela Iz Energetike Ljubljana.

HSE-EDT bo začela prevzemati in skladiščiti elektrofiltrski pepel

HSE-Energetska družba Trbovlje (HSE-EDT) bo v skladu s sklepom trboveljskega občinskega sveta 11. septembra 2019, da se strinja s skladiščenjem elektrofiltrskega pepela v skladišču Lakonca, 24. oktobra 2019 začela prevzemati in skladiščiti elektrofiltrski pepel iz Energetike Ljubljana. HSE-EDT ima dogovor z Energetiko Ljubljana za prevzem in skladiščenje pepela. Od njih bodo v naslednjih letih prevzeli 6.000 ton elektrofiltrskega pepela in žlindre s klasifikacijsko številko 10 01 01.

Kot je potrdila analiza že skladiščenega materiala, ki jo je opravil Regionalni tehnološki center Zasavje, gre za nenevaren odpadek, ki je primeren za predelavo v koristen gradbeni material, z nadomeščanjem naravnih surovin. Vse izmerjene koncentracije iz izlužka odpadka so pod mejnimi vrednostmi in ne izkazujejo nobenih nevarnosti za zdravje ljudi, kar pomeni da se ga s postopki lahko predela v inerten gradbeni material. Elektrofiltrski pepel bo skladiščen skladno z vsemi zahtevami in standardi, na način, da se prepreči vplive na okolje. 

Družba HSE-EDT bo v nadaljnjem ravnanju pepel predelala v gradbeni material, s katerim se bo rekultivirala brežina na območju Lakonce, kjer je po občinskih prostorskih načrtih predvidena obrtna cona. Družba HSE-EDT se je zavezala, da do pridobitve slovenskega tehničnega soglasja ne bo izvajala nobenih drugih manipulacij s skladiščenim elektrofiltrskim pepelom.

V skladu z dogovorom na občinski seji bo HSE-EDT omogočila vpogled v vso dokumentacijo, vezano na prevzem in skladiščenje pepela, ter oglede na območju skladiščenja pepela pooblaščenemu predstavniku občinskega sveta, ki bo o ugotovitvah tudi obveščal vodstvo občine in svetnike.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (25)