Novice

V kratkem pripravljen osnutek okoljskega poročila

Datum: 5. 11. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Konec oktobra je potekala predstavitev zaključkov vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov NEPN na okolje.

V kratkem pripravljen osnutek okoljskega poročila

Na posvetu o ključnih vsebin, ki bodo obravnavane v osnutku okoljskega poročila v procesu celovite presoje vplivov na okolje Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), so predstavniki konzorcija pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV) predstavili predpostavke in predvidene ukrepe v dopolnjenem osnutku NEPN, ocene pomembnosti potencialnih vplivov posameznih ukrepov in proces priprave in sprejema NEPN in okoljskega poročila.

Namen predstavitve, na katero so bili vabljeni mnenje dajalci in organizacije s statusom stranskega udeleženca, je bil tudi končen posvet o ključnih vsebinah, ki jih je treba obravnavati v okoljskem poročilu. Na posvetu so predstavniki konzorcija pod vodstvom EIMV, ki zagotavlja strokovno podporo v procesu priprave osnutka okoljskega poročila, najprej na kratko predstavili predpostavke in predvidene ukrepe v dopolnjenem osnutku NEPN. Nato so sledile predstavitve ocen pomembnosti potencialnih vplivov posameznih ukrepov, procesa priprave in sprejema NEPN in okoljskega poročila ter problemov in izzivov pri pripravi osnutka okoljskega poročila.

V drugem delu posveta, na katerem je sodelovalo 26 udeležencev, je sledila razprava, v kateri so udeleženci izpostavili pripombe in predloge glede zaključkov vsebinjenja.

Na podlagi izhodišč za vsebinjenje in zaključkov posveta bo pripravljen osnutek okoljskega poročila, ki bo posredovan Ministrstvu za okolje, ki bo podalo svoje mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Vzporedno bo predvidoma 12. novembra potekala predstavitev osnutka okoljskega poročila in ponoven posvet z mnenje dajalci in organizacijami, ki imajo status stranskega udeleženca, kar bo služilo kot izhodišče za dopolnitev osnutka okoljskega poročila.
Zaključki posveta o in dopolnjen osnutek okoljskega poročila so objavljeni na spletni strani NEPN.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (32)