Novice

Evropska komisija sprejela četrti seznam PCI projektov

Datum: 5. 11. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Projekti z novega seznama temeljijo na energetski solidarnosti.

Evropska komisija sprejela četrti seznam PCI projektov

Četrti seznam projektov skupnega interesa (PCI) za izvajanje čezmejne energetske infrastrukture v EU odraža pomen infrastrukture za energetsko unijo in ravnovesje med njenimi tremi ključnimi cilji: trajnostno, dostopno in zanesljivo oskrbo z energijo.

V skladu z Uredbo o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo morajo biti energetski projekti, ki se želijo uvrstiti na seznam PCI projektov vključeni v desetletne razvojne načrte omrežja, ki jih je pripravilo Združenje ENTSO -E.

PCI projekti so ključni infrastrukturni projekti, zlasti čezmejni projekti, ki povezujejo elektroenergetske sisteme držav EU. Namenjeni so pomoči EU pri doseganju svoje energetske politike in podnebnih ciljev: cenovno sprejemljive, varne in trajnostne energije za vse državljane ter dolgoročne dekarbonizacije gospodarstva v skladu s Pariškim sporazumom.

Da bi postal PCI projekt, mora projekt imeti pomemben vpliv na energetske trge in vključevanje na trg v vsaj dveh državah EU, povečati konkurenco na energetskih trgih in pomagati energetski varnosti EU z diverzifikacijo virov in prispevati k ciljem EU glede podnebja in energije z vključevanje obnovljivih virov energije. Izbirni postopek daje prednost projektom na prednostnih koridorjih, kot so opredeljeni v strategiji TEN-E.

PCI projekti imajo lahko številne ugodnosti: večjo preglednost in boljše javno posvetovanje ter poenostavljene postopke za izdajo dovoljenj (zavezujoča časovna omejitev je tri leta in pol). Boljša, hitrejša in poenostavljena bo tudi okoljska presoja, za postopke izdajanja dovoljenj pa bo kot točka vse na enem mestu deloval en sam nacionalni pristojni organ. Projekti bodo deležni izboljšane regulativne obravnave z dodelitvijo stroškov na podlagi neto koristi ter regulativne spodbude ter možnost prejema finančne pomoči iz instrumenta za povezovanje Evrope v obliki nepovratnih sredstev in inovativnih finančnih instrumentov.

Na tokratnem seznamu električna in pametna omrežja predstavljajo več kot 70 odstotkov PCI projektov, kar odraža naraščajočo vlogo obnovljive električne energije v energetskem sistemu in potrebo po omrežnih okrepitvah, ki bodo omogočile vključevanje obnovljivih virov energije in več čezmejnega trgovanja. To dokazuje tudi dejstvo, da so se na četrti seznam uvrstili trije Elesovi projekti, in sicer: 2x400 kV daljnovod Cirkovce-Pince, HVDC povezava Slovenija-Italija ter projekt SINCRO.GRID.

Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je ob tem dejal, da evropski energetski prehod dobro napreduje, saj beležimo rekordne ravni obnovljivih virov energije in hitro padajoče stroške. Toda evropska energetska infrastruktura se mora razvijati v isti smeri in z enako hitrostjo, da bi lahko v celoti podpirala prehod na čisto energijo. Zato so se z novim seznamom tudi osredotočili na ključna elektroenergetska in pametna omrežja. Gre za še en pomemben korak v smeri trajnostnega, konkurenčnejšega in varnejšega energetskega sistema.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za energetsko unijo, Maroš Šefčovič je dejal, da je energetska unija glavni motor inovacij čiste energije v Evropi in širše. Energetska unija zagotavlja, da je ta energetski prehod družbeno pravičen, vodi k inovacijam in temelji na pametni infrastrukturi, ki je prilagojena potrebam prihodnjega energetskega sistema. Kot je zaključil, s PCI projekti gradimo močna in dobro povezana omrežja po vsej Evropi, da bi tako povečali varnost oskrbe.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (31)