Novice

SID banka podpira okoljsko trajnost in učinkovitost prometnega sektorja v Evropi

Datum: 13. 1. 2020 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

SID banka je z EU podpisala administrativni sporazum o kombiniranem financiranju na področju Instrumenta za povezovanje Evrope v prometnem sektorju.

SID banka podpira okoljsko trajnost in učinkovitost prometnega sektorja v Evropi

S podpisom sporazuma je SID – slovenska izvozna in razvojna banka postala izvajalski partner Evropske komisije pri izvajanju Instrumenta za povezovanje Evrope v okviru razpisa "IPE 2019 Blending", ki je bil objavljen 15. novembra lani.

Objavljeni razpis predstavlja nov pristop k spodbujanju sodelovanja med vlagatelji zasebnega sektorja ter finančnimi institucijami, v projektih, ki prispevajo k okoljski trajnosti in učinkovitosti prometnega sektorja v Evropi. Za uspešno podporo projekta s strani EU je treba zagotoviti kombinirano financiranje ("blending") nepovratnih sredstev iz proračuna EU s povratnim viri financiranja. Nov sistem podpore EU za izvedbo projektov se napoveduje kot prevladujoč v okviru naslednje finančne perspektive, ki na takšen način tudi spodbuja prehod iz nepovratnih v povratne vire financiranja. V tem procesu imajo ključno vlogo izvajalski partnerji, ki jim Evropska komisija s sporazumom prenese del pooblastil v izvajalskem procesu. To so Evropska investicijska banka in nacionalne razvojne banke. Med njimi je izvajalski partner za Slovenijo SID banka, ki bo pregledala prijavljene projekte in presodila njihovo skladnost in upravičenost do financiranja, zagotovila ustrezno financiranje ter projekte predložila v končno odobritev Evropski komisiji.

SID banka ob tej priložnosti potencialne investitorje na področju mobilnosti poziva, da preverijo možnosti financiranja svojih projektov in pridobitve povratnih sredstev na SID banki. (pb)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (26)