Novice

Projekt izgradnje nove RTP Kobarid kmalu pod streho

Datum: 14. 1. 2020 Besedilo: Brane Janjič, Foto: arhiv SODO

Tehnični pregled novozgrajene 110/35/20 kV RTP Kobarid, s katero se bo izboljšala oskrba v Zgornjem Posočju, je predviden aprila.

Projekt izgradnje nove RTP Kobarid kmalu pod streho

Dela na nadomestni 110/35/20 kV RTP Kobarid potekajo v skladu s prvotnimi načrti, tako da bodo januarja končana vsa predvidena elektromontažna dela in funkcionalni preizkusi vgrajene opreme ter nastavitev in preizkusi delovanja zaščit na 35 in 20 kV. Konec januarja je predviden tudi interni tehnični pregled zaradi priklopa RTP Kobarid na 20 kV omrežje ter izvedba preostalih meritev in zbiranje potrebne dokumentacije za izvedbo končnega tehničnega pregleda, ki je predviden aprila, s čimer bo nova RTP Kobarid lahko začela s poskusnim obratovanjem.

Kot je znano, je družba SODO z gradnjo nadomestne RTP Kobarid, s katero se bodo bistveno izboljšale napetostne razmere in zanesljivost oskrbe v tem delu države, začela junija 2018. Izgradnja nadomestne 110/35/20 kV RTP Kobarid je na tem geografskem območju še posebnega pomena, saj gre tu za energetsko intenzivne gospodarske dejavnosti ter za vremensko zelo izpostavljeno območje, ki ima za posledico pogosto zmanjšano zanesljivost napajanja z električno energijo. S postavitvijo sodobne RTP Kobarid, ki bo zamenjala dotrajano obstoječo RTP in ni več omogočala širitev, bo omogočen nadaljnji razvoj gospodarstva in turizma v teh krajih, še posebej pa bodo nove pridobitve vesela  gospodinjstva  v Zgornjem Posočju, kjer je v zadnjih letih zaradi vse pogostejših naravnih ujm prihajalo do zmanjšane zanesljivosti napajanja z električno energijo.

Za izgradnjo omenjene RTP po principu ključ v roke je bil izbran ponudnik Kolektor Igin iz Ljubljane, vrednost naložbe pa je 3,9 milijona evrov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 4, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (26)