Novice

Po Zelenem dogovoru še naložbeni načrt za trajnostno Evropo

Datum: 15. 1. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Ta predstavlja pomemben element financiranja potrebnih naložb za podnebno nevtralno Evropo.

Po Zelenem dogovoru še naložbeni načrt za trajnostno Evropo

Naložbeni načrt bo mobiliziral javne naložbe in pomagal sprostiti zasebna sredstva prek finančnih instrumentov EU, zlasti InvestEU, kar bi privedlo do naložb v vrednosti najmanj tisoč milijard evrov. Prehod Evrope na trajnostno gospodarstvo namreč terja pomembna naložbena prizadevanja v vseh sektorjih. Za dosego sedanjih podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030 bodo do takrat potrebne dodatne naložbe v višini 260 milijard evrov letno.

K prehodu bodo morali sicer prispevati vse države članice, sektorji in regije, vendar se bodo pri tem srečevali z različno zahtevnimi izzivi. Nekatere regije bodo še posebej prizadete in bodo doživele korenite gospodarske ter družbene spremembe. Mehanizem za pravičen prehod bo zagotovil prilagojeno finančno in praktično podporo za pomoč delavcem in spodbuditev potrebnih naložb na teh področjih. Financiranje bodo sicer potrebovale vse regije, vendar mehanizem zagotavlja usmerjeno podporo za mobilizacijo vsaj sto milijard evrov v obdobju 2021–2027 v najbolj prizadetih regijah, da bi na ta način ublažili socialno-ekonomski učinek prehoda.

Mehanizem za pravičen prehod bo sestavljen iz treh glavnih virov financiranja. Prvi je sklad za pravičen prehod, ki bo prejel 7,5 milijarde evrov dodatnih sredstev EU in bo zagotavljal predvsem nepovratna sredstva za regije. Da bi države članice izkoristile svoj delež sklada, bodo morale v dialogu z Evropsko komisijo opredeliti upravičena območja. To bodo storile z namenskimi območnimi načrti za pravičen prehod. Poleg tega se bodo morale zavezati, da bodo za vsak znesek iz tega sklada prispevale enakovreden znesek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada plus ter zagotovile tudi dodatna nacionalna sredstva. Skupaj bo to zagotovilo 30 do 50 milijard evrov sredstev, kar bo privabilo še več naložb.

Naslednji vir financiranja je namenski program za pravičen prehod v okviru InvestEU za mobilizacijo naložb v višini do 45 milijard evrov. Namen programa bo privabljati zasebne naložbe, med drugim v trajnostno energijo in promet, ki koristijo tem regijam in pomagajo njihovim gospodarstvom pri iskanju novih virov rasti.

Sredstva bo možno pridobiti tudi iz Instrumenta za posojila v javnem sektorju, vzpostavljen z Evropsko investicijsko banko, ob podpori proračuna EU, Njegov namen je mobilizaciji naložb v višini 25 do 30 milijard evrov, uporabljal pa se bo za posojila javnemu sektorju. Komisija bo zakonodajni predlog za njegovo vzpostavitev pripravila v marcu.

Mehanizem za pravičen prehod zajema več kot le financiranje, saj bo Evropska komisija na podlagi platforme za pravičen prehod nudila tehnično pomoč državam članicam in vlagateljem ter skrbela za vključenost prizadetih skupnosti, lokalnih organov, socialnih partnerjev in nevladnih organizacij. Mehanizem za pravičen prehod bo vključeval trden okvir upravljanja, ki se bo osredotočal na teritorialne načrte za pravičen prehod.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )