Novice

Evropski parlament podpira Evropski zeleni dogovor

Datum: 17. 1. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Hkrati izpostavlja potrebo po še ambicioznejših ciljih.

Evropski parlament podpira Evropski zeleni dogovor

Evropski poslanci so z veliko večino podprli predlog Evropske komisije o Evropskem zelenem dogovoru in podpirajo ambiciozen načrt trajnostnih naložb, s katerim bi pomagali zapreti naložbeno vrzel. Prav tako pozivajo k ustreznemu financiranju mehanizma za pravičen prehod.

Parlament želi, da bi prihajajoči podnebni zakon vključeval višje ambicije glede cilja EU za zmanjšanje izpustov leta 2030, in sicer za 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990, namesto vsaj 50 do 55 odstotkov, kot je predlagala komisija. Poslanke in poslanci menijo, da bi morala EU te cilje sprejeti pred začetkom novembrske konference ZN o podnebnih spremembah. Želijo si tudi vmesnega cilja do leta 2040, s katerim bi zagotovili, da bo EU leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost.

Da bi preprečili uhajanje ogljika zaradi razlik v podnebnih ambicijah po vsem svetu, Evropski parlament poziva k mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili WTO.

Poslanke in poslanci prav tako poudarjajo, da bodo spremenili vse zakonodajne predloge za izpolnitev ciljev Evropskega zelenega dogovora. Kot dodajajo, morajo biti do junija 2021 nared zakonodajni predlogi, ki bodo vsebovali višje cilje glede energetske učinkovitosti in obnovljivih virov, vključno z zavezujočimi nacionalnimi cilji za vsako državo članico glede slednjih, kot tudi ostali zakonodajni predlogi s področja boja proti podnebnim spremembam in energetike.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )