Novice

Podjetje Piclo v mednarodni projekt s slovenskim konzorcijem za zeleno transformacijo

Datum: 22. 5. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Pripravili bodo ustrezne preizkuse povečane prožnosti in vpogled v morebitne spremembe elektroenergetskega sistema.

Podjetje Piclo v mednarodni projekt s slovenskim konzorcijem za zeleno transformacijo

Londonsko podjetje Piclo je napovedalo svoj prvi mednarodni projekt, ki ga bo izvedlo skupaj s slovenskim konzorcijem za pospešitev zelene transformacije slovenske energetike s pomočjo pametnih omrežij.

Konzorcij sta v septembru vzpostavili družbi ELES in GEN-I, ki sta vsak po svoji poti prišli do ugotovitve, da bo za zeleno transformacijo slovenskega elektroenergetskega omrežja nujno potrebno sodelovanje deležnikov, ki imajo znanje, izkušnje in ideje ter so predani spremembam. Konzorciju so se pridružili še Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Ljubljana, saj se zavedajo, da so potrebne spremembe obstoječega obravnavanja investicij v pametna omrežja, odnosov med dobavitelji in odjemalci, delovanja trgov in regulative.

Podjetje Piclo in konzorcij bodo pripravili ustrezne preizkuse povečane prožnosti in vpogled v morebitne spremembe elektroenergetskega sistema.

Preizkus prožnosti ima tri projektne cilje, in sicer se prvi nanaša na pripravo samega preizkusa, ki bo nudil vpogled v prepoznavnost, koordinacijo in razvoj, tako z vidika prenosnih kot distribucijskih operaterjev, ki uporabljajo platformo za prožnost. Drugi cilj se osredotoča na ugotavljanje, kako ponudnike prožnosti spodbuditi k udeležbi in tako zagotoviti likviden trg. Bistvo tretjega cilja pa je ugotoviti, kako te nauke razviti in deliti, ter kako oblikovati nadaljnje najboljše prakse tako v Sloveniji kot v Združenem kraljestvu.

Kot je dejal ustanovitelj družbe Piclo James Johnston, ima Slovenija v evropskem elektroenergetskem sistemu zelo strateško pozicijo, saj deluje kot medomrežna povezava med severom in jugom Evrope ter poudaril, da ne le, da je to pomemben mejnik za Piclo, pač pa projekt obravnavajo tudi kot pomemben mejnik za razvoj trgov s prožnostjo za distribucijske operaterje po celem svetu. Ti trgi namreč predstavljajo več milijard evrov vredno priložnost, obenem pa so ključni za stroškovno učinkovito razogljičenje svetovnih gospodarstev.

Projekt je vreden 1,25 milijona britanskih funtov in bo pokazal, da bo neodvisno tržišče za prožnost igralo ključno vlogo pri razogljičenju britanskega gospodarstva. Preizkusni projekt bo v Združenem kraljestvu izveden na vse nacionalni ravni, in sicer v sodelovanju z britanskimi distribucijskimi operaterji, prenosnim operaterjem National Grid ESO in več kot 250 ponudniki prožnosti, ki so registrirani na platformi Piclo Flex.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (10)