Novice

Z zasedanja upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije

Datum: 19. 6. 2020 Besedilo: Brane Janjič

Prizadevati si moramo za doseganje čim višje stopnje energetske samozadostnosti.

Z zasedanja upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije

Člani upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije so se na današnji seji seznanili z delom zbornice od zadnjega zasedanja v februarju do danes. EZS je v konec marca pripravila aktualno informacijo o stanju v slovenski energetiki v času epidemije in podpisala dokument » 15 zavez odjemalcem«, ki ga je pripravilo Evropsko združenje elektroenergetske industrije Eurelectric. Člani upravnega odbora so bili seznanjeni z vsemi 15 zavezami, ključno sporočilo dokumenta pa je, da je elektroenergetski sektor  vsem odjemalcem v procesu energetskega prehoda »pravi partner« pri iskanju ogljično nevtralnih rešitev, predvsem na področju povečanja energetski učinkovitosti, uvajanja obnovljivih virov ter e-mobilnosti. Člani so na današnjem zasedanju omenili tudi ukrepe vlade za omilitev in odpravo posledic epidemije koronavirusa. Poudarili so, da so za prihodnji razvoj slovenskega gospodarstva ključni tudi energetski infrastrukturni projekti, pri čemer bi še posebej veljalo izkoristiti vse obnovljive vire, ki so na voljo. To je sicer upravni odbor poudaril že v svojih sprejetih stališčih februarja letos v okviru razprav o Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN). Upravni odbor je ob tem ponovil, da je izrednega pomena doseganje čim višje stopnje energetske samozadostnosti države, kar se je pokazalo tudi v času sedanje krize.
Člani so na seji obravnavali tudi predlog društva Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC) za ustanovitev posebne sekcije v okviru EZS, ki ga je podal predsednik društva SNK WEC dr. Ivan Šmon. Upravni odbor je soglašal z ustanovitvijo Sekcije Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (Sekcija SNK WEC) kot sekcije pri Energetski zbornici Slovenije, tako da bo poslej v okviru EZS delovalo šest sekcij, in sicer Sekcija EURELECTRIC-a, Sekcija slovenskega združenja za energetsko ekonomiko, Sekcija za daljinsko ogrevanje, Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu, Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije in sekcija SNK WEC.
Zasedala je tudi skupščina EZS, pri čemer ji je upravni odbor predlagal, da potrdi Letno poročilo EZS za leto 2019, kar je ta tudi storila.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )