Novice

ELES in Dalekovod podpisala pogodbi za sodelovanje pri dveh projektih

Datum: 23. 6. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Vrednost vseh del znaša skoraj 450 milijonov kun.

ELES in Dalekovod podpisala pogodbi za sodelovanje pri dveh projektih

Pogodba zajema dva medsebojno povezana projekta, in sicer daljnovod Cirkovce-Pince in Cirkovce-Žerjavinec.

Dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince v dolžini 80 kilometrov naj bi bil dokončan v letu 2022 medtem, ko je dokončanje del na rekonstrukciji in izgradnji 220 kV daljnovoda Cirkovce-Žerjavinec predvidena še v letošnjem letu.

Omenjena daljnovoda bosta po dokončanju del povezala madžarsko in slovensko prenosno omrežje 400 kV napetostnega nivoja in s tem povečala zmogljivosti obeh prenosnih sistemov ter zagotovila predpogoje za bodoče energetske projekte.

Skupina Dalekovod z novimi pogodbami krepi prisotnost na slovenskem trgu, kjer so v teku tudi že pripravljalna dela za obnovo dvosistemskega daljnovoda 400 kV Beričevo-Okroglo v skupni dolžini 32,5 kilometra.

Projekte bo izvajal konzorcij, v katerem bodo poleg nosilca projekta še podjetja Dalekovod Ljubljana, Elektrotehna Elex in C&G. Skupna vrednost del na vseh treh projektih, ki naj bi jih realizirali do leta 2022, znaša skoraj 450 milijonov kun.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)